Utorak, 03 April 2018

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 139. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 05.04.2018. godine (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretninama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog  kantona za  godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MART 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetske korisnike Ministarstvo finansija i OŠ „Fra Grga Martić“ Žepče;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period mart-decembar 2018. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona:
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za obrazovne ustanove;
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje troškova potrebnih za funkcioniranje kluba;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Tešanj“ iz Tešnja za nabavku standard zračne puške za sudjelovanje u Premijer ligi BiH;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija za 2017. godinu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Ulaganja u tuđa stalna sredstva za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine – Omladinski hor iz Zenice;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Povodom uskršnjih blagdana predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je posjetio Župu Svetog Ilije u Zenici i susreo se sa župnikom fra Zdravkom Anđićem, zatim sa ravnateljem KŠC Sveti Pavao vlč. Vlatkom Rosićem i sa susjednim župnicima.

Predsjedavajući Duvnjak je čestitao župnicima i svim vjernicima blagdan Uskrs, te naglasio spremnost da sa pozicije koju obnaša da doprinos jačanju povjerenja među narodima, tolerancije i razumijevanja svih naših različitosti. Uvaženi fra Zdravko Anđić zahvalio se predsjedavajućem na posjeti i ukazao na potrebu da javni dužnosnici budu odgovorniji i hrabriji, te da im u njihovom radu na prvom mjestu budu moral i briga za običnog čovjeka.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Duvnjak je domaćinima uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona–skraćeni postupak
 4. Nacrt (federalnog) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti  od požara i vatrogastvu
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 5. Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o turističkim zajednicama na području Zeničko-dobojskog kantona
 6. Inicijativa Senaida Begića, poslanika u Skupštini Kantona za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBIH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)
 7. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2017. godinu
 8. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona

AKTI DONESENI NA 56. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zakoni:

 • Zakona o osnovnoj školi,
 • Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona,
 • Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta (federalnog) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o turističkim zajednicama na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • Zaključak kojim, na osnovu člana 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 69/07 i 2/08), Skupština Zeničko-dobojskog kantona pokreće Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBIH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona održao je sastanak sa Bojanom Gantarom, generalnim direktorom kompanije Alpina, d.o.o. Žiri-Slovenija i Suadom Rošom, direktorom Alpine-Bromy,Tešanj. Sastanku je prisustvovao i Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj.

Direktor kompanije Alpina- Bromy upoznao je premijera o namjeri za realizaciju novih investicija Alpine. Alpin -Bromy iz Tešnja će u narednom periodu  u nove proizvodne programe investirati oko 2 miliona KM i time obezbijediti novih 150 radnih mjesta.

Gospodin Gantar je, također, upoznao premijera o uspješnom poslovanju ove grupacije koja u Bosni i Hercegovini zapošljava preko 700 radnika.

Premijer Galijašević je čestitao postignuće u razvoju Alpine-Bromy i destu godišnjicu postojanja kompanije u Tešnju i kazao da će Zeničko-dobojski kanton u okviru svojih nadležnosti i dalje podržavati razvoj i novo zapošljavanje.

Gosti su se zahvalili na dobroj saradnji sa Zeničko-dobojskim kantonom i Općinom Tešanj.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja ZDK će, u petak 06.04.2018.godine u 10:00 sati; u sali 301, Anex zgrade Vlade, Kučukovići 2, dodjeliti rješenja o stipendiranju, studenata pripadnika braniteljske populacije sa područja grada Zenica, a za studijsku 2017./2018. godinu.

Ovom dodjelom okončava se dodjela rješenja u svim općinama Kantona.

Za studnete grada Zenica, pripadnike braniteljske populacije, bit će dodijeljena 421 stipendija, od ukupnog broja od 1.841 stipendije.

Za studenete iz Zenice u budžetskoj 2018.godini, izdvojeno je 67 stipendija više nego u 2017.godini, odnosno najveći broj dodjeljenih stipendija u proteklim godinama.

Pozivamo studente sa područja grada Zenica, zaključno sa rednim brojem 421 sa konačne liste, da se odazovu podjeli rješenja, bilo lično ili putem opunomoćenika (roditelja).

Ovo je završni dio procedure dodjele stipendija pripadnika branilačke populacije te s tim uvezi pozivamo studente da se odazovu na potpisivanje kako bi  Ministarstvo za boračka pitanja moglo pristupiti izradi naloga za  isplatu.

 

 

Press služba

Objavljeno u Press

Miralem Galijašević, premijer Zeničko–dobojskog kantona i Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja su primili  Avdu Subašića, Zeida Dukmenića i Kemala Mušinbegovića  predstavnike Udruženja “Crni labudovi“, elitne jedinice koja je bila u sastavu Generalštaba ARBiH i čija je baza bila u Kaknju. Ova jedininica je u svom sastavu imala borce iz 56 općina i dala je 79 šehida.

Avdo Subašič je je premijeru Galijaševiću i ministru Čolakoviću predstavio projekat izgradnje Centralnog spomen-obilježja i muzeja čije otvaranje je predviđeno 10. maja 2018. godine u Neđarićima u Sarajevu te zatražili pomoć od Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer i minisitar su obećali da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržati realizaciju projekta  Centralnog spomen-obilježja i muzeja „Crni labudovi“.

 

 Press služba

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja ZDK će, u petak 06.04.2018.godine u 10:00 sati; u sali 301, Anex zgrade Vlade, Kučukovići 2, dodjeliti rješenja o stipendiranju, studenata pripadnika braniteljske populacije sa područja grada Zenica, a za studijsku 2017./2018. godinu.

Ovom dodjelom okončava se dodjela rješenja u svim općinama Kantona.

Za studnete grada Zenica, pripadnike braniteljske populacije, bit će dodijeljena 421 stipendija, od ukupnog broja od 1.841 stipendije.

Za studenete iz Zenice u budžetskoj 2018.godini, izdvojeno je 67 stipendija više nego u 2017.godini, odnosno najveći broj dodjeljenih stipendija u proteklim godinama.

Pozivamo studente sa područja grada Zenica, zaključno sa rednim brojem 421 sa konačne liste, da se odazovu podjeli rješenja, bilo lično ili putem opunomoćenika (roditelja).

Ovo je završni dio procedure dodjele stipendija pripadnika branilačke populacije te s tim uvezi pozivamo studente da se odazovu na potpisivanje kako bi  Ministarstvo za boračka pitanja moglo pristupiti izradi naloga za  isplatu.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Programom se predviđa uređenje poljoprivrednog zemljišta s ciljem povećanja plodnosti primjenom mjera kojima se poboljšavaju fizičke, hemijske i biološke osobine.

Po ovom programu mogu aplicirati fizička i pravna lica čije je prebivalište ili sjedište i zemljište na području Zeničko-dobojskog kantona, prema kriterijima koji su sadržani u Uputstvu o načinu ostvarivanja i korištenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2018.godinu, koje će uz Javni poziv za prikupljanje aplikacija, biti objavljeno na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona i putem javnih glasila. 

         

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Obavještavamo medije da će u srijedu, 04.04.2018. godine u 10,00 sati, u Sali pri Uredu premijera Kantona biti upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i  Agencije za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije.

Memorandum će potpisati Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

 

 

Press služba

Objavljeno u Press

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma