Ponedjeljak, 16 April 2018

Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče ( „Službene novine Federacije BiH“,br:30/10 , 93/15) , Rješenja o imenovanju komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča , Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i Rješenje o dopuni i izmjeni Rješenja o utvrđivanju visine iznosa troškova za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča („Službene novine Federacije BiH“, br: 84/15, 30/18), Federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE

Sukladno potrebama i zainteresiranosti kandidata, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizirat će polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2018. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, koji se može preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba kandidat je dužan priložiti:

1.dokaz da je uplaćen iznos naknade troškova ispita,

2. izjavu za koji kanton želi polagati stručni ispit,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu,

5. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane mjerodavne institucije.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2

Sarajevo

s naznakom „Prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča“.

Krajnji rok za dostavljanje prijava kandidata je 27.04.2018. godine.

Svi prijavljeni kandidati bit će blagovremeno obaviješteni o datumu i mjestu održavanja ispita putem web.stranice Ministarstva, www.fmoit.gov.ba

Kandidati će odmah po prijavi dobiti i priručnik za polaganje ispita za turističke vodiče, i to: za opći dio ispita, priručnik se dobiva od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a za posebni dio ispita, priručnik se dobiva od kantona za kojeg se kandidat prijavio.

Naknada troškova stručnog ispita obuhvata opći i posebni dio ispita za jedan kanton 250,00 KM.

Za svaki prijavljeni posebni dio stručnog ispita ( odnosno kanton ) dodatna uplata je u iznosu od 100,00 KM, uplaćuje se na račun:

Primatelj : Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

UNION BANKA d.d. Sarajevo Broj računa : 1020500000106698,

Vrsta prihoda 722791,

Proračunska organizacija 6101001,

Općine: 079.

Svrha uplate : polaganje stručnog ispita sa naznakom za koji kanton se dodatno polaže ispit.

Dodatne informacije u svezi prijava za polaganje ispita mogu se dobiti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na kontakt telefone: 033 726 727, 033 726 703, 726 725 033 726 729, 033 726 749, 033 726 730.

 

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi
Ponedjeljak, 16 April 2018 16:06

141. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), sazivam 141. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 18.04.2018. godine (srijeda) u 1130 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona, odnosno nakon završetka sastanka u sali 301.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i obilježavanju Dana Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u svrhu realizacije Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 68955/12 i 15 ostalih;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanjem po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 5. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Odbor za reviziju privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava namijenjenih za finansiranje aktivnosti na izradi šumsko-privrednih osnova za privatne šume na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za poslove nadzora nad izradom šumsko-privrednih osnova za privatne šume u 2018 .godini;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica za sufinansiranje projekta “Osobeni znak”;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Žepče za sufinansiranje naučnog skupa “Život i djelo Abdulvehab Ilhamije Žepčaka”;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje organizacije kantonalnog takmičenja učenika muzičkih škola;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kuglaškom klubu „Bosna“ iz Visokog za sufinansiranje troškova organizacije turnira povodom 60 godina postojanja i uspješnog rada;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Školi rukometa „Čelik Junior“ iz Zenice za sufinansiranje sudjelovanja na rukometnom turniru YOUTH CUP 2108 u Luksemburgu;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom košarkaškom klubu „Tešanj“ iz Tešnja za sufinansiranje sudjelovanja na turniru za mlade košarkašice i košarkaše u Europi – Basketball Wien 2018;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Arnaut Husniji, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – kupovine implantata kardioverter defibrilatora;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Nedžadu, ratnom vojnom invalidu 90% iz Zenice u svrhu kupovine stana i rješenja stambenog pitanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salkica Elvedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava studentima članovima tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na ime nagrade za postignute rezultate na Svjetskom takmičenju iz oblasti međunarodne arbitraže održanog u Beču;
 24. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma