Članak je filtriran: Mart 2018

Danas je,  u Ministarstvu za rad, socijalnu poltiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, potpisan Ugovor o načinu funkcionisanja JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona koja na području Zeničko-dobojskog kantona djeluje od 2014. godine. Ovim Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveza između ugovornih strana o načinu funkcionisanja i finansiranja usluga u svim poslovnim jedinicama i odjeljenjima Ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona.

Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice će omogućiti podršku za rad Ustanove u vrijednosti oko 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou.

Ugovor su potpisali, u ime Zeničko-dobojskog kantona,  Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, a u ime JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Meldina Ugarak, direktorica.

Nakon ovoga će uslijediti aktivnosti na potpisivanju ugovora i od strane gradonačelnika/načelnica/ka općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa ranije preuzetim obavezama.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je sedma sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, razmatran Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije BiH, 2018.-2021. i Prijedlog Programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Nakon razmatranja Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije BiH, 2018.-2021., donesen je jednoglasan stav svih socijalnih partnera da je ovaj dokument potrebno vratiti predlagaču na doradu, budući da je ovako koncipirana Strategija prevaziđena u kontekstu aktuelne politike, posebno u odnosu na aktuelan problem odlaska radne snage iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Socijalni partneri su u nastavku sjednice jednoglasno usvojili Program rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, u kojem je akcenat stavljen na nastavak dosadašnje saradnje socijalnih partnera usmjeren ka iznalaženju rješenja za goruće ekonomsko-socijalne probleme građana Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U prostorijama Rektorata JU Univerzitet u Zenici, upriličeno je svečano potpisivanje Memoranduma o saradnji između Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije i Univerziteta u Zenici, kojim se neposredno potvrđuje javno opredjeljenje kao i aktivan doprinos akademske zajednice, odnosno  svih struktura Univerziteta, u provedbi mjera i aktivnosti u borbi protiv korupcije predviđenih usvojenim akcionim planovima.

Potpisivanju Memoranduma, pristupili su  predsjednica Tima Meliha Omerspahić i rektor Univerziteta Damir Kukić, nakon čega su se zajednički obratili prisutnim medijima, navodeći jasno zajedničko opredjeljenje svih struktura i institucija na području Zeničko-dobojskog kantona za  nastavak jačanja postojećih kapaciteta prevencije, odnosno borbe protiv korupcije.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i prorektori kao i imenovani koordinatori JU Univerziteta u Zenici, te predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji su ponovo naznačili opću društvenu potrebu jačanja i izgradnje svih društvenih mehanizama za borbu protiv korupcije, a posebno u smislu prevencije-sprječavanja nastanka nedozvoljenih koruptivnih ponašanja. 

 

Press služba  

Objavljeno u Vijesti

U Sarajevu, je 27.3.2018.godine održana godišnja konferencija pod nazivom: “Borba protiv korupcije kroz unaprejđenje zakonodavnog okvira i jačanje kapaciteta antikorupcijskih institucija“.Konferenciju je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini,u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Predsjednica Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, Meliha Omerspahić bila je, na poziv Misije OSCE-a, jedna od panelistkinja na konferenciji na temu: „Postojeće prakse koordinacije“.

Cilj konferencije je podrška institucijama vlasti na svim nivoima, na daljem jačanju antikorupcijskih mehanizama. Konferenciji su pored predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti prisustvovali i predstavnici civilnog društva.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 29 Mart 2018 16:01

MINISTAR BAŠIĆ POSJETIO OPĆINU OLOVO

Mirnes Bašić, ministar za pravosuđe i upravu sa pomoćnicom za pravosuđe  Melihom Omerspahić, boravio je u radnoj posjeti u Općini Olovo.

U okviru ove posjete ministar je održao radno-konsultativni sastanak, kojem su prisustvovali načelnik Općine Olovo Đemal Memagić te predstavnici javnih preduzeća Elektrodistribucije, Telekoma i Komunalnog preduzeća Olovo.

Tema razgovora na  sastanku bila je dogovor oko realizacije završnih aktivnosti izgradnje zgrade Općinskog suda Visoko, odjeljenje u Olovu.

Svi učesnici sastanka konstatovali su da se planirani radovi  odvijaju zadovoljavajućom dinamikom.

Ministar i načelnik Općine Olovo su nakon sastanka obišli gradilište i uvjerili se da se radovi odvijaju predviđenom dinamikom.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona priređena grupna posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u pratnji nastavnog osoblja i Uprave fakulteta. Tom prilikom su predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, zamjenica predsjedavajućeg Draženka Subašić i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić upoznali studente sa nadležnostima, organizacijom i radom Skupštine Kantona.

U sklopu posjete je potpisan Memorandum o saradnji između Evropskog udruženja studenata prava (ELSA), Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojim se u Skupštini, kao najvišem zakonodavnom organu Zeničko-dobojskog kantona predviđa stručno i praktično usavršavanje studenata Pravnog fakulteta, u trajanju od šest radnih sedmica, kao jedan vid studentske prakse, u okviru koje će se omogućiti i upoznavanje sa organizacijom rada Skupštine Kantona, sa zakonodavnom djelatnošću Skupštine, procedurama donošenja zakona i drugih akata iz nadležnosti Skupštine, procedurama rada i nadležnostima stalnih radnih tijela Skupštine, postupanje sa registraturnom građom koja nastaje u radu Skupštine, odnosno vršenjem arhivskih, kancelarijskih i drugih poslova.

Studente koji će obavljati ovu praktičnu obuku, na osnovu određenih kriterija, izabrat će Upravni odbor ELSA-e Zenica.

Memorandum su potpisali u ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predsjedavajući Jasmin Duvnjak, u ime Pravnog fakulteta Univerzitata u Zenici dekan prof.dr.Enes Bikić i Mirza Imamović u ime udruženja ELSA Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona je u svom Uredu primio Nedima Makarevića, ambasadora Bosne i Hercegovine u Norveškoj.

Razgovarano je o aktuelnoj ekonomskoj i privrednoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu te mogućnostima unaprjeđenja saradnje Zeničko-dobojskog kantona sa našom dijasporom u Norveškoj kao i o programu podrške koji Norveška daje Bosni i Hercegovini kroz javni poziv za aplikaciju projekata iz različitih oblasti.

Ambasador Makarević je naglasio da je ovaj javni poziv otvoren do 17. aprila 2018. godine te da mogu aplicirati ustanove iz pravosuđa, medija, javne uprave, policijske uprave, nevladine organizacije.  Sredstva koja se dodjeljuju su nepovratna.

U fokusu razgovora bili su projekti energetske efikasnosti i projekti iz sfere ekološke zaštite. Zeničko-dobojski kanton  je spreman za saradnju i na ovom planu, kazao je premijer Galijašević.

Razgovor je protekao u sagledavanju mogućnosti za poboljšanje privredne saradnje Norveške i BiH, sa posebnim osvrtom na prednosti koje imaju Federacija BiH i Zeničko-dobojski kanton.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U zajedničkoj organzaciji Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, 27.03.2018. godine,  uspješno je realiziran planirani stručni seminar za nastavnike b/h/s jezika i književnosti u osnovnim školama na području Kantona. Tom prilikom predavači Instituta tematski su prezentirali „Važnost historije bosanskog jezika u kontekstu savremenih jezičkih tokova“, (dr.sci.Alen Kalajdžija), „Bosanskohercegovačka dijaleketska slika (Haris Ćatović, MA), „Jezičke norme i metodička praksa“, (Mr.sc.Aida Kršo), i „Nacionalna kjniževnost u funkciji nastave maternjeg jezika“, (Hadžem Hajdarević, književnik).

Realiziranjem ovog stručnog seminara, a nakon nedavno održanog seminara za nastavnike b/h/s jezika i književnosti u srednjim školama, završen je planirani ciklus edukacije za 102 nastavnika, kao dodatni stručni doprinos aktuelnim tematskim raspravama o značaju, ulozi i općoj socijalnoj funkciji  b/h/s jezika u savremenim društvenim tokovima.       

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 28 Mart 2018 12:12

SAOPŠTENJE SA 57. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 57. sjednici koja je održana u obnovljenoj Velikoj sali Skupštine razmatrala je pet od ukupno sedam tačaka utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nije dobila potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena. Takođe ni Inicijativa Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i usvajanje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu nije dobila potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Damira Jukića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Rezolucije ili drugog pravnog akta u vezi sa podrškom izgradnji buduće trase auto-puta Sarajevo – Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona preko Žepča – Zavidovića, poznata trasa Tuzla – Bijeljina do Beograda.

Sjednica je prekinuta u 17,55 sati, a termin održavanja nastavka 57. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

Danas je održan nastavak 56. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Sjednica je održana u obnovljenoj Velikoj sali Skupštine u kojoj su osigurane pretpostavke za funkcionalniji, savremeniji i kvalitetniji rad poslanika/zastupnika i unaprijeđeni uslovi za rad novinara i informisanje javnosti, kao i naknadno korištenje informacionog sistema eParlament.

U nastavku 56. sjednice Skupštine razmatrane su preostale tri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 56. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala osam tačaka, od kojih su prvih pet razmatrane 23.02.2018. godine.

U današnjem nastavku sjednice Skupština je prihvatila Inicijativu Senaida Begića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju u smislu da se umjesto trenutih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe. Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona pokreće Inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, biti će dostavljen predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

Skupština je na današnjem nastavku zakljčcima prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2017. godinu, a potom i Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 4

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma