Srijeda, 14 Mart 2018

U vezi sa Saopćenjem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove  Grada Zenica koje se odnosi na  utvrđivanje prioritetnih projekata koji se finansiraju iz sredstava vodnih naknada, u skladu sa Zakonom o vodama, navodimo tekst akta koji je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uputilo Gradu Zenica, 28.02.2018. godine:

Programom, kojeg je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom broj: 02-14- 11954/17 od 24.08.2017. godine, utvrđena je obaveza ovom Ministarstvu da za realizaciju projekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja) sa gradom Zenica i svim općinama Kantona zaključi sporazum, kojim će biti regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava (u daljem tekstu: Sporazum), a da je Ministarstvo nosilac aktivnosti provođenja tenderskih postupaka. Također je utvrđeno da će raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja biti izvršena na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu („Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj: 2/17), a da Ministarstvo može vršiti preraspodjelu planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava za pojedinu općinu/grad.

S tim u vezi, ovo Ministarstvo je zaključilo sporazume sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, izuzev s Gradom Zenica. Naime, aktom broj: 05-25-637-7/17 od 7.9.2017. godine dostavili smo gradonačelniku Zenice Sporazum na potpisivanje, a aktom broj: 05-25-637-8/17 od 5.10.2017. godine urgirali potpisivanje istog, ali do kraja planskog perioda, tačnije do kraja 2017. godine, Sporazum nije potpisan od strane gradonačelnika (veza: Vaši podnesci broj: 02-49- 16653/17 od 03.10.2017. godine i 02-14-3832/17 od 27.11.2017. godine). Ne treba posebno isticati da je planski period istekao i da su trenutno u toku aktivnosti na pripremi Programa za 2018. godinu, s tim da se kao što Vam je poznato, isključivo ugovorena sredstva prenose za realizaciju u 2018. godinu.

U vašem aktu naveli ste da je Gradsko Vijeće utvrdilo listu prioritetnih projekata za Grad Zenica, i to 22.06.2017. godine. U sadržaju Programa koje je razmatralo Gradsko Vijeće za predviđeni iznos od 1.300.000,00 KM, navedeno je "Budžet Ze-do kantona 1,300.000,00 KM / iznos sredstava opredjeljen je na osnovu procjena o dosadašnjim ulaganjima, a tačan iznos odobrenih sredstava od strane Vlade Ze-do kantona za ulaganja u oblast vodoprivrede bit će poznat nakon donošenja odluke“.

 U okviru raspoloživih sredstava, za Grad Zenicu u Programu za 2017. godinu bio je opredijeljen iznos 882.000,00 KM, uključujući projekat regulacije rijeke Bistričak u iznosu od 350.000,00 KM.“

 

Press  služba

Objavljeno u Vijesti

Jučer je u Zenici  uspješno  realizovana obuka predsjednika komisija/timova za izradu plana integriteta u institucijama Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o nastavku provođenja jedne od  aktivnosti planiranih Akcionim planom za borbu protiv korupcije 2017.-2019. Učesnici su na obuci imali priliku da pokušaju prepoznati pojedine faktore rizika koruptivnog ponašanja i kontrolne mehanizme za njihovo sprječavanje u institucijama gdje rade  te podjele međusobna iskustva i prijedloge za izradu planova integriteta.

Postignut je dogovor da prvi nacrti planova integriteta budu dostavljeni Timu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije do kraja juna,  radi davanja prethodnog mišljenja, kako bi nakon toga rukovodioci institucija donijeli iste čime bi i započela njihova implementacija. Za to vrijeme članovima komisija bit će na raspolaganju stručna i savjetodavna pomoć od strane Tima.

Ovaj projekat podržan je od mreže nevladinih organizacija ACCOUNT, Fondacija Infohouse čime je nastavljena vrlo uspješna saradnja Tima sa ovom nevladinom organizacijom.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo  upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom  zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva.

Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti  na  kontroli ovih radnji te u skladu sa zakonom podnositi  prijave protiv lica koja pale vatru na zabranjenim lokalitetima.

 

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma