Srijeda, 28 Novembar 2018

Danas, 28. novembra 2018. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na kojoj je govorio predsjedavajući Skupštine Zeničko–dobojskog kantona Jasmin Duvnjak na slijedeće teme:

 • Pregled najznačajnijih realiziranih aktivnosti Skupštine ZDK u prethodnom mandatu 2014-2018.
 • Pripreme za nastavak Konstituirajuće sjednice 8.saziva Skupštine ZDK.

U proteklom mandatnom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je održala 66 sjednica, računajući i konstituirajuću sjednicu Skupštine.

U istom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je razmatrala 445  tačaka dnevnog reda i donijela 459 mjera, od čega je 47 zakona, 130 odluka, 267 zaključaka, 1 deklaraciju, 1 autentično tumačenje i 13 ostalih akata.

Od 47 donesenih zakona, kao najznačajniji se mogu izdvojiti:

 • Zakon o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 • Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 • Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 • Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru;
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu;
 • Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
 • Zakon o poticanju razvoja male privrede;
 • Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o srednjoj školi;
 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti;
 • Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o osnovnoj školi; 
 • Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina;
 • Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

Značajno je da su usvojene i slijedeće strategije: Strategija razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. godina, Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016 - 2020. godina i Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za  period 2018. - 2022. godina. Pored ovih doneseni su i mnogi drugi zakoni, a svi oni treba da unaprijede život u Zeničko-dobojskom kantonu. Pored ovoga predsjedavajući Duvnjak je podsjetio da je Skupština Zeničko–dobojskog kantona jedini parlament u Bosni i Hercegovini koji nema profesionalne poslanike, te da je sedmi saziv Skupštine zakonski ukinuo mogućnost korištenja „bijelog hljeba“ za sve zvaničnike Zeničko-dobojskog kantona u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Naglasio je i da je ovo saziv koji je sa intenzivnim radom, bez oscilacija, bio produktivniji od prethodna dva skupštinska saziva.

Na press konferenciji istaknuti su i slijedeći rezultati koje je ostvarilo rukovodstvo sedmog saziva Skupštine, uz podršku Stručne službe Skupštine: Rekonstruisana i modernizovana skupštinska sala, uveden E-parlament informacioni sistem, kojim se osigurava bolja funkcionalnost, transparentnost i ostvaruju uštede u radu, ojačani kapaciteti Skupštine za EU integracije, izmijenjen Poslovnik u cilju unapređenja ukupnog rada, inicirana saradnja svih 10 kantonalnih skupština u FBiH, ojačana redovna komunikacija sa općinskim vijećima u Kantonu, ostvarena međunarodna saradnja i data konkretna podrška mnogim društveno-korisnim programima i projektima koji su realizirani u protekle četiri godine i dr.

Kada su u pitanju pripreme za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak predsjedavajući 7. saziva Skupštine je naglasio da je uputio poziv za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice za četvrtak 29.11.2018 godine u 10.00 sati, a što je u skladu sa Zaključkom koji je usvojen na prvom dijelu sjednice koji je održan 23.11.2018. godine, kada su prisutni zastupnici dali su svečanu izjavu i preuzeli mandate. Istog dana sa početkom u 9.00 sati je zakazan Klub Hrvata na osnovu zahtjeva koji je dostavljen od strane pet zastupnika Hrvatske nacionalnosti, sa ciljem konstituisanja ovog Kluba.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak zahvalio se zastupnicima, Vladi Kantona i institucijama sa kojima je Skupština uspješno sarađivala na sveukupnoj podršci i doprinosu razvoja, a posebno medijima koji prate rad najvišeg zakonodavnog kantonalnog organa za doprinos afirmaciji integriteta i ugleda koji naša Skupština ima u široj javnosti.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak upriličio je radno-protokolarni susret i prijem za Bedrudina Salčinovića, prvog predsjednika/guvernera Zeničko-dobojskog kantona.

Ovom prilikom se razgovaralo o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Predsjedavajući Duvnjak upoznao je gosta sa aktivnostima konstituisanja  8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u znak zahvalnosti za doprinos razvoju Kantona, predsjedavajući Duvnjak je prvom guverneru Salčinoviću uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma