Članak je filtriran: Utorak, 20 Novembar 2018

Na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka danas je u zgradi institucija Zeničko-dobojskog kantona održan radno-konsultativni sastanak aktuelnog predsjedavajućeg sa predstavnicima devet političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Općim izborima 2018.

Na prijedlog aktuelnog predsjedavajućeg Jasmina Duvnjaka, koji su učesnici sastanka jednoglasno podržali, utvrđeno je da se konstituirajuća sjednica 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održi 23.11.2018. godine u 10.00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Predočavanje Odluke Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata Općih izbora u BiH 2018. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, sa izvještajem o ovjeri i dodijeljenim mandatima osobama koje su dobile poslanički mandat
  • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine, uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, zajedničko davanje pojedinačno potpisivanje svečanih izjava nosilaca ovjerenih mandata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja (privremeno)
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 6. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 170. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 22.11.2018. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, broj: 02-14-3402/18 od 26.02.2018. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2018. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 5. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava u „BH EKSKLUZIV“ d.o.o. Maglaj u vidu pomoći za implementaciju projekta „Proizvodnja povrća, sadnog materijala i cvijeća u staklenicima i plastenicima“;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Sveučilište u Zagrebu);
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Njemačka agencija za akademsku razmjenu);
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Ambasada Švicarske);
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Grgić odvjetničko društvo);
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta);
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke);
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samiru Smailbegoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almiru Sivri na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mustafi Hadžaliću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaji Šabiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Čauševiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vehidu Birdahiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Seniji Šehanović na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nizami Rudić-Aliefendić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nerminu Salkanoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Abidović-Mačković na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muvedetu Šišiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Esadu Nadžaku na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kuglaškom klubu „Rudar“ iz Kaknja za finansijsku pomoć za troškove takmičenja u Ligi šampiona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rukometnom klubu „Kakanj“ iz Kaknja za dodjelu sredstava za kotizaciju i registraciju igrača za sezonu 2018/19;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nedžadu Agiću iz Zenice za finansijsku pomoć za sudjelovanje u „Koloni sjećanja“ biciklom od Zenice do Vukovara;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Evropsko udruženje studenata prava Zenica-The Europen Law Students Association“, na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenjima iz Međunarodnog krivičnog prava u Den Haagu i iz Arbitražnog prava Willem C. Vis Moot u Beču;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu;
 34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za finansiranje troškova Međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2018: Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju Hidajeta Kelešture, kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Veronike Subotić uposlenika Ministarstva za privredu kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta „Sanacija i asfaltiranje ulice Mala Trzna i Ćorin sokak-II faza“, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „7. Muslimanska viteška oslobodilačka brigada“ , povodom obilježavanja godišnjice formiranja brigade 17. novembra;
 40. Program utroška sredstava pod nazivom „Program nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu – budžetska sredstva;
 41. Program utroška sredstava pod nazivom „Program nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godine, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 42. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma