Članak je filtriran: Februar 2017
Utorak, 28 Februar 2017 15:37

ČESTITKA ZA 1. MART

Svim građanima Zeničko-dobojskog kantona, porodicama šehida i poginulih boraca, pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, patriotima, te svima koji su dali i daju doprinos u prosperitetu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, želimo sretan 1. mart - Dan nezavisnosti!

 

 

PREMIJER
Miralem Galijašević
PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić
Objavljeno u Vijesti
Utorak, 28 Februar 2017 15:33

POŽARI-UPOZORENJE GRAĐANSTVU

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo  upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom  zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m  od  šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu  da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva.

Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne  uprave  za   šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti  na  kontroli ovih radnji i, u skladu sa zakonom, podnositi  prijave protiv lica,  koja  pale vatru na zabranjenim lokalitetima.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu–Kantonalna uprava za šumarstvo

Objavljeno u Vijesti

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH su zaključcima prihvatili Nacrt Zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrt Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH i zadužili Vladu Federacije BiH da organizira i sprovede javnu raspravu za izradu prijedloga oba zakona.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona pozivaju sve zainteresovane subjekte iz oblasti turizma da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrtu Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH koja će se održati u Zenici, dana 06.03.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 1200 sati u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Sala 301, Kučukovići broj 2, Zenica.

S obzirom da se radi o nacrtima zakona kojima bi se uspostavila zakonska regulativa u oblasti turizma, molimo vas da se odazovete ovom pozivu i date svoj doprinos što kvalitetnijem pristupu donošenja navedenih propisa.

Tekst Nacrta oba zakona može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta oba zakona (pojedinačno očitovanje) dostave i na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 71000 Sarajevo, Marka Marulića br. 2.

 

Ministarstvo za privredu

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je izvršila isplatu sedme rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM
 • Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Vlada Kantona u kontinuitetu osigurava sredstva na kraju svakog mjeseca i vrši isplatu rate stipendija za studente - djecu branilaca. Do kraja marta 2017. godine Vlada će nastojati obezbijediti sredstva za isplatu i posljednje, osme rate boračkih stipendija

U Budžetu Kantona za 2016. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 1.650.000,00 KM .

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 27 Februar 2017 14:16

POZIVNICA-SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 1. MARTA

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskg kantona je na 88. sjednici usvojila Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2016. godinu.

Od ukupno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za kapitalne transfere za zdravstvo (2,4 mil KM),  utrošeno je 2.347.845 KM ili 98% planiranih sredstava.

Valda  je najveći dio sredstava usmjerila u JU Kantonalna bolnica Zenica, čiji je osnivač, ali je dio sredstava usmjerila i u zdravstvene ustanove kojima su osnivači općine (Dom zdravlja Kakanj i Dom zdravlja Breza)

 1. Za JU Kantonalna bolnica Zenica izdvojeno je  2.160.900 KM, i to za slijedeće namjene:
 • Nabavaka opreme i investicionog održavanja opreme-ukupno: 1.672.180,00 KM
 • Popravka postojeće opreme: 370.973 KM
 • Građevinsko-zanatski radovi: 117.747 KM
 1. Za ostale zdravstvene ustanove od ukupno planiranih 200.000 KM, utrošeno je  186.945 KM, i to za slijedeće namjene:
 • Sufinansiranje projekta izgradnje Ambulante Zgošća: 98.820 KM
 • Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Breza: 73.125 KM i
 • Nabavka aparata niktometar za potrebe Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportslku medicinu: 15.000 KM

 

 

Ministarstvo zdravstva

Objavljeno u Vijesti

Na 88. sjednici održanoj dana 23.02.2017. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu. Od ukupno 2.500.000,00 KM planiranih sredstava za poljoprivredu iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini, resorno Ministarstvo odobrilo je 2488 zahtjeva podnesenih po pojedinčnim vrstama poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu od 2.255.484,70 KM. Tako je u animalnoj proizvodnji za uzgoj brojlera odobreno 312.333,00KM, za farme muznih grla 255.000,00KM, za držanje koka nosilica 75.310,00KM, za finansiranje dijagnostičkog ispitivanja muznih grla iznos od 71.780,00KM, dok je prerađivačima i otkupljivačima mlijeka odobren je ukupan iznos od 180.470,00KM. U biljnoj proizvodnji, za zasnivanje, proizvodnju i otkup jagodičastog voća ukupno je odobreno 655.584,00KM, za proizvodnju u plastenicima i staklenicima 260.567,70KM, a za projekte u poljoprivredi iznos od 166.000,00KM.

Izdvajanjem poticajnih sredstva za poljoprivredu iz Budžeta Kantona za 2016. godinu postignuti su značajni efekti i to:

 • Ostvarena kooperacija između primarnih proizvođača i otkupljivača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda
 • povećan otkup poljoprivrednih proizvoda sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 • očuvanje stočnog fonda
 • povećano upošljavanja u primarnoj i prehrambenoj proizvodnji, i drugo.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška vodnih naknada za 2016. godinu. U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 6.500.000,00KM, u izvještajnom periodu za projekte vodne infrastrukture na području cijelog Kantona ugovoreno je 5.465.573,91KM, od čega je do kraja 2016. godine 2.694.993,07 KM. Od ukupno 107 planiranih projekata završeno je u potpunosti 47 projekta, 49 su u realizaciji, a 11 projekata nisu realizovani, jer se nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju. Realizacijom projekata izgradnje ili rekonstrukcije vodne infrastrukutre povećan je broj stanovnika priključenih na sisteme javnog vodosnabdijevanja i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, poboljšan kvalitet vodosnabdijevanja i stvoreni preduslovi za razvoj privrednih i drugih djelatnosti.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je i Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava od koncesija za 2016. Godinu, prema kojem je ugovorena izrada studijske dokumentacije za iskorištenje hidroenergetskog potencijala vodotoka Očevlja u općini Vareš i na općinskom vodovodnom sistemu u Olovu.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

Vlada  Zeničko-dobojskog Kantona je, 23.2.2017. godine, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala  i  usvojla  Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita  na proširenom istažno-eksploatacionom polju ležišta “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići u općini Olovo.          

Koncesionar “Geomet” d.o.o. Olovo, podnio je samoinicijativni zahtjev za proširenje istražno-eksploatacionih polja  radi obezbjeđenja prostora za preradu rude.

U postupku, koji je prethodio donošenju pomeute Odlke, Ministarsto za privredu je formiralo Komisiju, u kojoj su participirali predstavnici kantonalnih ministarstava i Općine Olovo, koja je izvršila procjenu javnog interesa i provela postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu.

Poslije donošenja Odluke o dodjeli koncesije uslijedit će priprema, ishodovanje Mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva i potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji.

Pošto je u ovom slučaju u pitanju eksploatacija metalične mineralne sirovine, za sve dozvole koje proizilaze iz Zakona o geološkim isaživanjima i Zakona o rudastvu Federacije BiH, nadležno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Nakon što je Koncesionar ishodovao Urbanističku saglasnost za eksploataciju, očekuje se  dobijanje Dozvole za eksploataciju, čime će biti stvoreni preduslovi za izradu Glavnog rudarskog projekta, te početak eksploatacije rude olova u Olovu. Ovim će biti stvoreni uslovi za nova zapošljavanja i poboljšanja  sveukupne ekonomsko-socijalne situacije u Općini Olovo.

 

 

Ministarstvo za privredu

Objavljeno u Vijesti

Na 88. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 23.02.2017.godine usvojen je Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017.godinu kojim je odobreno 450.000,00 KM za rekonstrukciju regionalne ceste-dionica NEMILA-BISTRIČAK.

Ova regionalna cesta je oštećena u poplavama 2014. godine, što je otežalo komunikaciju mještana Šerića, Vukotića, Jastrepca, Smajića, Kolića i ostalih naselja sa Nemilom odnosno magistralnim putem M17. Ulaganjem 450.000,00 KM u ovoj fazi sanacije nastalih šteta, umnogome, će se olakšati komunikacija mještana ovih naselja.

Donošenjem ove odluke Vlada Kantona je stvorila uvjete za skori početak radova na regionalnoj cesti NEMILA-BISTRIČAK.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Dana 21. 02. 2017.godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport posjetili su predsjednik šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona Vedad Šestić, te predstavnici šahovskog kluba „Čelik Zenica“ Goran Trkulja i Enver Muratović. U razgovoru sa ministrom Mensurom Sinanovićem prezentiran je projekt organizacije šahovskog turnira ekipnog natjecanja učenika osnovnih škola grada Zenice u šahu, koji će se održati 18. 03. 2017.godine.

Svrha ovog projekta je popularizacija šaha na području grada Zenice, ali i na područje cijelog Kantona. Stoga je u planu, u suradnji sa Savezom društvava/udruga pedagoga FK ZDK organizirati i ekipno natjecanje između škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Također je istaknuto da će u Zenici u periodu od 20.4. do 24. 4. 2017.godine biti održano i pojedinačno federalno prvenstvo kadeta i juniora.

Nakon prezentiranog projekta ministar Sinanović je izrazio svoje zadovoljstvo projektom, naglasivši da će resorno ministarstvo podržati planirane aktivnosti, te da očekuje da se i druge nadležne institucije aktivno uključe i podrže ovaj projekat.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma