Članak je filtriran: Oktobar 2017

Nakon prethodno održanih konferencija u Ljubljani i Mostaru, treća međunarodna konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih 2017“ održana je u Skoplju, 25. i 26. oktobra 2017. godine.

U delegaciji Bosne i Hercegovine,  koja je uzela učešće i na ovoj konferenciji, bio je i  Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

 Na konferenciji su predstavljene aktuelnosti na polju obrazovanja odraslih iz svih sedam zemalja učesnica konferencije i to: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine predstavio je dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH, prije svega, upoznavši učesnike sa strukturom države i postojećom zakonskom regulativom,  te predstavio i primjere dobre prakse iz rada ministarstava u pogledu usvajanja strateških dokumenata, saradnje sa poslodavcima, djelovanja Vijeća za obrazovanje odraslih itd.

U Evropi je 2017 godina proglašena godinom obrazovanja odraslih, te je tim povodom drugog dana konferencije predstavljen Manifest za obrazovanje odraslih u 21. vijeku na makedonskom jeziku. Manifest za obrazovanje odraslih u 21. vijeku je objavljen 2015. godine od strane Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) i postavlja ciljeve za kreiranje Evrope koja uči (Learning Europe) i koja je sposobna da odgovori na izazove budućnosti.

Prezentovane su sljedeće teme:

 1. Podizanje svijesti medija o važnosti obrazovanja odraslih, Bosna i Hercegovina
 2. Priznavanje stranih javnih isprava - certifikata, Crna Gora
 3. Kreiranje politika u obrazovanju odraslih, Makedonija
 4. Uloga promocije u razvoju obrazovanja odraslih, Hrvatska
 5. Priznavanje prethodno stečenih znanja, Kosovo
 6. Alat za planiranje i ostvarivanje ciljeva dugoročnog razvoja obrazovanja odraslih, Slovenija
 7. Univerzitet i cjeloživotno učenje, Srbija.

Zaključci konferencije će biti objedinjeni i objavljeni u formi Deklaracije konferencije, a naredna konferencija će biti održana u maju 2018. godine u Hrvatskoj. Više informacija o ovogodišnjoj konferenciji možete pronaći na web stranici konferencije http://pro.acs.si/gm2017/.

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 31 Oktobar 2017 12:11

SAOPŠTENJE SA 49. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 49. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 30.10.2017. godine prihvaćen je Nacrt Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je na ovoj sjednici, dala svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Nacrta federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure, je dato uvažavajući predhodno data mišljenja resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona. Sva predhodno utvrđena mišljenja, izuzev dijela Mišljenja Zavoda zdravstvenog osiguranja koji se odnosi na član 29. stav 1. tačka a) i b) na dostavljeni Nacrt zakona, postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koje će biti dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Poslanici u Skupštini su Zeničko-dobojskog kantona su prihvatili Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2016. godinu, koji čine izvještaj o radu zajedno sa finansijskim izvještajem, a potom su prihvatili i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period I-VI 2017.  godine.

Nakon ove tačke poslanici su odlučili da održe nastavak 49. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a Kolegij Skupštine će utvrditi datum održavanja nastavka sjednice.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 30 Oktobar 2017 17:33

SAOPŠTENJE SA NASTAVKA 48. SJEDNICE SKUPŠTINE

U današnjem nastavku 48. sjednice Skupštine razmatrane su preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 48. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala deset tačaka, od čega je prvih šest razmatrano 24.10.2017. godine, a preostale četri tačke danas. U današnjem nastavku pred poslanicima su se našle četiri inicijative.

Inicijativa Trake Senada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za dopunu člana 14. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama nije imala potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

Samir Lemeš, poslanik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona pokrenuo je na 26. sjednici Skupštine, Inicijativu za pripremu nacrta kantonalnog propisa kojim bi se stvorile pretpostavke za sankcionisanje počinilaca saobraćajnih prekršaja na osnovu snimaka s nadzornih kamera. Podnosilac ove inicijativu je inicijativu povukao, danas prije otvaranja rasprave po istoj.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Na današnjem nastavku Inicijativa Vatrogasnog saveza Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom okupljanju, nije imala potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena. P

 

 

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

Danas su Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dopredsjedavajući Skupštine Ivo Tadić i Draženka Subašić održali zajednički sastanak sa predsjedavajućim općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na ovaj sastanak su pozvani i sekretari općinskih vijeća i Gradskog vijeća Zenica. Sastanak je realiziran u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Cilj ovog sastanka je unaprijeđenje komunikacije i jačanje saradnje između vijeća svih jedinica lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, a riječ je o prvom sastanku ovog tipa od nastanka Kantona i od strane svih učesnika ocijenjen je veoma korisnim, sa obavezom da se održavaju minimalno jednom godišnje.

Ovom prilikom su prisutni upoznati sa  Planom komunikacija Skupštine Kantona, a potom su razmatrana najvažnija pitanja vezana za dvosmjernu komunikaciju i saradnju između Skupštine Kantona i svih općinskih vijeća / gradskog vijeća, te o načinima unaprijeđenja dvosmjerne komunikacije i saradnje na nivoima ovih zakonodavnih organa vlasti.

Predsjedavajući Duvnjak je na kraju pozvao sva općinska i gradska vijeća da svojim prijedlozima i inicijativama aktivno uzmu učešće u kreiranju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 25 Oktobar 2017 16:37

SAOPŠTENJE SA 48. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 48. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 24.10.2017. godine, u okviru prve tačke dnevnog reda, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zauzela stav o Studiji „Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa refleksijama na Zeničko-dobojski kanton“, te istu primila na znanje. Zaključak Skupštine skupa sa Zaključkom Vlade Kantona o primanju na znanje navedene Studije, sa samom Studijom kao njegovim sastavnim dijelom, te Izvodom iz transkripta sa 48. sjednice Skupštine u kome su sadržane sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o ovoj Studiji, dostaviti će se Federalnom ministarstvu finansija, kao doprinos za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi osiguravao ravnomjeran razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i pravedniju raspodjelu javnih prihoda između Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. U svom Zaključku Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži od Federalnog ministarstva finansija da je obavijesti o daljem postupanju po ovom Zaključku Skupštine i pomenutoj Studiji. U Studiji se kaže da je riječ je o inoviranom modelu raspodjele javnih prihoda od indirektnih u Federaciji BiH, jer je usljed niza nedostataka postojećeg modela, kao i potaknutih inicijativa od protagonista promjena do zagovornika opstanka postojećeg stanja, nameće kao potpuno utemeljen i opravdan zahtjev, ali i veoma kompleksan izazov. Postojeća rješenja koja izviru iz Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije manjkava su iz čitavog niza razloga, od kojih Studija ističe najvažnije:

 • Obuhvat parametara raspodjele je neprihvatljivo uzak,
 • Principi fiskalnog federalizma praktično uopće nisu uzeti u obzir prilikom definiranja okvira za raspodjelu javnih prihoda od indirektnih poreza,
 • Ne postoji sistem vertikalnog izjednačavanja,
 • Koeficijenti kojim se preferira nekolicina kantona u horizontalnoj raspodjeli nisu utemeljni na vjerodostojnim kriterijima.

Ponuđeni model koji je primljen na znanje polazi od obračuna indeksa resursne snage svih  Kantona u Federaciji na temelju:

 • iskazane vrijednosti imovine pravnih lica u svakom od kantona,
 • iskazane dobiti pravnih lica koja imaju sjedište u respektivnim kantonima (izuzimajući pravna lica koja su po karakteru federalnog karaktera) te
 • oporezivog dohotka građana po kantonima.

Skupština je u daljem radu donijela Odluku o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.–2022.  godina. Programom razvoja Zeničko-dobojskog kantona i drugim planskim dokumentima, osigurat će se neprekidan planski proces razvoja cjelovitog sistema zaštite i spašavanja na području Kantona. Program razvoja Zeničko-dobojskog kantona, Procjena ugroženosti Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća i Planu zaštite i spašavanja Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća, predstavljaju osnovne dokumente u kojima se utvrđuje cjelokupna organizacija i način funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na prostoru koji pokriva Zeničko-dobojski kanton.

Poslanici u Skupštini su u nastavku prihvatili Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, a potom su razmatrane inicijative skupštinskih komisija i poslanika, pa je četvrta tačka dnevnog reda bila Inicijativa Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom se predlaže da mandat Nadzornog Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona traje četiri, umjesto dvije godine. Ova inicijativa je zaključkom Skupštine prihvaćena.

Dalje je razmatrana Inicijativa skupštinskog poslanika Ibrahima Plančića, za izmjene Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a Skupština je prihvatila ovu Inicijativu.

Inicijativa poslanika Trake Senada, za izmjenu člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, zbog nedostatka potrebnih budžetskih sredstava, nije imala potrebnu podršku većine poslanika da bi bila prihvaćena. Nakon ove tačke poslanici su odlučili da održe nastavak 48. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojem bi razmatrali preostale tačke dnevnog reda, a Kolegij Skupštine je potom odlučio da nastavak sjednice bude u ponedjeljak  30.10.2017. godine sa početkom u 9 sati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak uz prisustvo kantonalnih zastupnica iz svih političkih partija upriličio prijem za članice Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke "Život". Ovu priliku članice Udruženja su iskoristile da upoznaju prisutne sa aktivnostima koje sprovode u okviru Udruženja. Ovo je bila i prilika da se javnost direktno upozna i sa inicijativom zastupnica Skupštine Kantona u vezi sa ranim otkrivanjem ove opake bolesti. Mjesec oktobar, simbolično nazvan ružičasti oktobar, je posvećen aktivnostima borbe protiv karcinoma dojke, a jedna od njih je i današnja posjeta Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kojom prilikom su aktivistice Udruženja podijelile roza mašnice svim prisutnim članovima Skupštine i Vlade. Predsjedavajući Duvnjak se zajedno sa zastupnicama zahvalio na posjeti ovom humanom Udruženju i iskazao ljudsku podršku i solidarnost sa svim oboljelim ženama.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Povodom obilježavanja 24. godišnjice zločina nad građanima Stupnog Dola i Vareša predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak položio je cvijeće i odao počast poginulim.

Na današnji dan, 1993. godine, pripadnici specijalne postrojbe "Maturice" iz sastava brigade HVO-a "Josip ban Jelačić" iz Kiseljaka ubili su 38 stanovnika Stupnog Dola, među njima 17 žena i petoro djece, a najmlađa ubijena je bila dvoipogodišnja djevojčica.  U ovom stravičnom zločinu, 11 osoba je živo zapaljeno i izgorjelo u jednoj od kuća, a selo je spaljeno do temelja. Izgorjeli su 58 kuća i mjesna džamija.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Zeničko-dobojskog kantona, koju je predvodio premijer Miralem Galijašević, prisustvovala je ceremoniji svečanog otvorenja vanjskih sportskih terena sa tribinama i svečanoj Akademiji povodom 25 godina osnivanja i rada Medrese "Osman-ef. Redžović" u Visokom.

Premijer Galijašević se, tokom boravka na ceremoniji, susreo i razgovarao sa  reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH dr. Huseinom ef. Kavazovićem, kojeg je upoznao sa aktuelnim dešavanjima i stanjem u Zeničko-dobojskom kantonu.

Razgovarano je o stanju socijalne zaštite, obrazovanja i privrede u općinama ZDK.

Potom su reis Kavazović i premijer Galijašević sa saradnicima i svečano otvorili izgrađeni teren. Ceremoniji otvaranja stadiona uz reisa Kavazovića i premijera Galijaševića, prisustvovali su, između ostalih, dr. Mustafa ef. Cerić, muftija sarajevski dr. Enes ef. Ljevaković, članovi Vlade ZDK, direktori medresa i drugih osnovnih i srednjih škola, glavni imami, imami, profesori i nastavnici, mnogi privrednici, vakifi, prijatelji, sadašnji i bivši učenici Medrese.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je radni sastanak sa predsjednikom Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH prim.dr. Harunom Drljevićem. Tokom sastanka razgovarano je o problemima u zdravstvenom sistemu, organizaciji zdravstva na kantonalnom i federalnom nivou, te o zaštiti interesa osiguranika - pacijenata. Posebno su naglasili potrebu jasnijeg definisanja pozicije javnog i privatnog zdravstvenog sektora i potrebu unaprijeđenja socijalno-statusnih pitanja svih zdravstvenih radnika (plate, uslovi rada, edukacije i sl.), posebno ljekara.

 

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, održan sastanak sa direktorom Ferretto Group iz Italije Džemalom Klepićem. Sastanku su prisustvovali ministar za privredu Zlatko  Jelić, načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić i vijećnik u OV Usora Alija Tokmić.

Direktor Klepić je upoznao premijera sa prvom fazom investicijom od 7.5 miliona eura koju ova grupa ulaže u izgradnju objekta i opreme u fabriku na području općine Usora,  koja će proizvoditi logističke sisteme, paletne regale i opremu za skladišta kao i softvere te o namjerama za zapošljavanje oko 150 mladih ljudi.

Naglasio je da će kompletna planirana proizvodnja ići u izvoz.

Premijer je izrazio zadovoljstvo što je  ova kompanija svjetskog renomea došla u  Zeničko-dobojski kanton i naglasio je da će Vlada ZDK i dalje stvarati povoljan poslovni ambijent za razvoj poduzetništva i nova upošljavanja.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma