Printaj ovu stranu

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE ODRŽAO RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CENTRA CIVILNIH INICIJATIVA

12 Feb 2021
349 puta

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić je zajedno sa sekretarom Skupštine Ibrahimom Avdagićem održao radni sastanak sa predstavnicima Centra civilnih inicijativa povodom njihove Inicijative za uvrštavanje revizorskih izvještaja u Program rada Skupštine za 2021. godinu,  u okviru njihovog projekta „Učinkovita javna revizija za smanjenje korupcije u BiH“, kojim se žele unaprijediti rezultati javne revizije kroz adekvatan pristup svih učesnika u procesu javne revizije.

Razgovarano je o načinima i mogućnostima parlamentarnog nadzora nad nalazima revizije koje provodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH kojim bi se doprinijelo jačanju transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru i unapređenju rada javnih institucija. Ukazano je na ranije aktivnosti koje su u pomenutom cilju poduzimane, dosadašnju praksu, kao i na probleme koji su se pojavljivali, te na modalitete budućeg načina rada i djelovanja.

Predsjedavajući Skupštine je iskazao punu spremnost i opredjeljenje za nastavak saradnje Skupštine Kantona sa Centrom civilnih inicijativa, pohvaljujući dosadašnju saradnju sa istim, a predstavnici CCI-a su se takođe zahvalili za ranijoj korektnoj saradnji Skupštine i Stručne službe Skupštine sa njima, te su i oni pokazali spremnost za buduću saradnju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povezani članci