NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ZDK 2021-2027. PREZENTOVAN ČLANOVIMA VIJEĆA ZA RAZVOJNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM

18 Sep 2020
1242 puta

Pitanja upravljanja razvojem i strateškog planiranja su uvijek bila tretirana kao pitanja od najveće važnosti od strane rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona. Stoga je Zeničko-dobojski kanton, po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za upravljanje razvojem, među vodećim kantonima u Federaciji BiH. Spremnost i interes za strateško vođenje razvoja u našem Kantonu prepoznaju i međunarodne organizacije, među kojima najveću podršku pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

-U proteklim godinama okvir za implementaciju kantonalnih razvojnih projekata predstavljala je Strategija razvoja za period 2016-2020. godina. Uspjeli smo ostvariti visok stepen realizacije i ponosni smo na ostvarenja. Međutim, pred nama je još dosta poslova za uraditi, posebno ako uzmemo u obzir nove oklonosti i krizne situacije, koje se ne mogu predvidjeti, a kao što je pandemija korona-virusa.

Svjesni svih okolnosti i zakonskih obaveza, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za strateški period  2021-2027. godina.

Strategiju razvoja shvatamo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu je tijelo osnovano Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Uloga članova Vijeća je da savjetodavno djeluju u svim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

U prvoj polovini ove godine, uspješno je završena prva faza izrade Strategije razvoja, koja je podrazumijevala izradu Strateške platforme i Situacione analize. Već u tom dijelu strateškog dokumenta, zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, obezbijedili smo integrisanje ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa, te sigurnosnih aspekata migracija.U toku maja i juna 2020. godine, dodani kvalitet je obezbijeđen kroz proces javnih konsultacija na Nacrt Strateške platofrme i Situacione analize. U tom procesu učestvovali su članovi Vijeća, kao i sve kantonalne i lokalne javne institucije i socio-ekonomski partneri.

Na Prvoj sjednici Vijeća, 18.09.2020. godine, prezentovan je Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina. Vijeće je saglasno sa sadržajem Nacrta Strategije razvoja, jer je u svim elementima Nacrta ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, zahvaljujući kojima će Kanton postati savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz 3 strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija sa širim krugom socio-ekonomskih partnera, koji je započeo i koji će trajati 30 dana, u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Izražavam spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da nastavimo sa aktivnostima koje će doprinijeti efikasnijem i kvalitetnijem radu organa javne uprave, unapređenju svih javnih politika i implementaciji mjera za povećanje zaposlenosti, razvoj izvozno orjentisane industrije, poboljšanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, povećanje kvalitete i konkurentnosti obrazovanja, izgradnju cestovne i komunalne infrastrukture, razvoj turističke infrastrukture i zaštitu okoliša - rekao je ovom prilikom premijer ZDK Mirza Ganić.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma