VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA PRIMILA NA ZNANJE PRIJEDLOG SITUACIONE ANALIZE I STRATEŠKE PLATFORME STRATEGIJE RAZVOJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021-2027.

14 Avg 2020
831 puta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona primila na znanje Prijedlog Situacione analize i Strateške platforme Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 69. sjednici, održanoj dana 14.08.2020. godine, razmatrala i primila na znanje Situacionu analizu i Stratešku platformu u formi prijedloga, čime je okončana prva faza izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027.

Situaciona analiza obuhvata pregled stanja u ekonomskom, društvenom i okolišnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, uz sagledavanje ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije COVID-19, te sigurnosnih aspekata migracija. Na osnovu zaključaka Situacione analize, u okviru Strateške platforme definisani su strateški fokusi i strateški ciljevi, te potvrđena razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona.

U toku mjeseca maja i juna 2020. godine provedene su javne konsultacije na prednacrt Situacione analize i Strateške platforme. Brojni socio-ekonomski akteri su dostavili komentare i mišljenja, uključujući članove Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem. Svi komentari su pažljivo razmotreni i ugrađeni u Prijedloge Situacione analize i Strateške platforme.

Usvojeni dokumenti predstavljaju osnovu za programsku fazu izrade Strategije razvoja, u kojoj će se definisati prioriteti, mjere i strateški projekti, u skladu sa utvrđenim potrebama i institucionalnim kapacitetima, uz usklađivanje sa postojećim strateškim dokumentima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Dokumenti Situacione analize i Strateške platforme dostupni su na slijedećem LINKU.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma