Printaj ovu stranu

SAOPĆENJE SA 22. SJEDNICE SKUPŠTINE

02 Jun 2020
468 puta

Danas je održana 22. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je razmatran dnevni red od 14 tačaka, a sjednica je sazvana i održana u uslovima i okolnostima epidemije COVID-19 i održana prema protokolu prilagođenom trenutnoj situaciji uzrokovane pojavom i pandemijom koronavirusa. Prije prelaska na zvaničan rad po dnevnom redu 22. sjednice, predstavnici Vlade Kantona i Kriznog štaba za praćenje novog corona virusa su u usmenoj Informaciji upoznali Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona sa svim poduzetim aktivnostima u novonastaloj situaciji uzrokovanoj pandemijom.

U okviru prve tačke dnevnog reda, donešena je Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona kojom se Zajko Kozlić, imenuje za vršioca dužnosti Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona do okončanja konkursne procedure imenovanja Kantonalnog pravobranioca, a najviše tri mjeseca.

Danas je Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, a potom i Odluku o pokretanju zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici. Ovaj Doktorski studij iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici zajednički organizuju Metalurško-tehnološki fakultet, Mašinski fakultet i Politehnički fakultet. Planirani Doktorski studij pokriva naučne oblasti koje se izučavaju na tri navedena fakulteta.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o podršci porodicama sa djecom. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije, a potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila i svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije.

Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena resornim federalnim ministarstvima, zajedno sa izvodom iz transkripta sa nastavka 22. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je potom razmatrala Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, koji nije dobio potreban broj glasova da bi bio usvojen.

Nakon pete tačke dnevnog reda, broj prisutnih poslanika u Skupštini nije bio dovoljan da bi se sjednica Skupštine mogla nastaviti.

Shodno Poslovniku o radu Skupštine, sjednica Skupštine je prekinuta, a o nastavku će odlučiti Kolegij Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povezani članci