SASTANAK UČESNIKA „ŽIVE“ LABORATORIJE PROJEKTA GRASPINNO u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK

21 Maj 2018
1727 puta

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energijsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, i to onih koje se odnose na koncept „živih“ laboratorija, dana 15.05.2018. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Hotela Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održan je sastanak na kojem je predstavljeno Uputstvo za eGPP koje sadrži informacije o tome kako uključiti eGPP i „zelene“ kriterije u javne nabavke, a sve to u okviru zakonodavstva BiH te koji su kriteriji koji obilježavaju proizvode „zelene“ energije. Sastanku su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća i javnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona - učesnici inovativnog koncepta GRASPINNO „živih“ laboratorija, kao i druge zainteresovane strane. Cilj sastanka bila je prezentacija i analiza Upustva za eGPP te diskusija o praktičnoj primjeni novih metoda i alata, kao i analiziranje sadašnjeg načina pripreme javnih poziva i učešća u javnim pozivima za javne nabavke vezane za renoviranja javnih objekata. Učesnici su upoznati sa načinom na koji mogu pripremati javne pozive u koje su uključeni „zeleni“ kriteriji, kao i kako učestvovati u takvim javnim pozivima, ali i prednostima koje će se dobiti upotrebom novih metoda i alata prilikom pripreme, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata.

Nakon prethodno održane edukacije i treninga, ovaj sastanak predstavlja implementaciju GRASPINNO „žive“ laboratorije na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Ovaj projekt sufinansira Evropska unija, Instrument za predpristupnu pomoć (IPA)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma