Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 15. sjednice

02 Jun 2011
2926 puta

Zenica, 02. 06. 2011. – Vlada Zeničko-dobojskog kantona održala je jučer 15. sjednicu koja će zbog važnosti pitanja stavljenih na dnevni red biti nastavljena i sutra, (petak, 03. 06.) Naime, jučer su razmatrani nacrti dva zakona – o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti i o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona. Nakon rasprave, odlučeno je da se u pogledu Nacrta zakona o plaćama zaposlenih u organima vlasti sačeka okončanje procedure donošenja izmjena istovjetnog zakona koja je u toku na federalnom nivou. Kad je u pitanju Nacrt zakona o policijskim službenicima, odlučeno je da se on uputi u daljnju skupštinsku proceduru.

Pored ovog, jučer su razmatrani i prihvaćeni izvještaji o radu četiri zdravstvene ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Poslovanje u 2010. godini Kantonalne bolnice Zenica,  Kantonalnog zavoda za medicinu rada, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti karakterisali su otežani uslovi rada usljed nepovoljnog ekonomskog i socijalnog okruženja. Konstatovano je da bi menadžmenti ovih zdravstvenih ustanova morali povesti više računa o racionalnom trošenju sredstava i bržem prilagođavanju nastalim promjenama te ostvariti uštede u svim oblastima rada. Diskutovalo se i o projektima Kantonalne bolnice Zenica koja realizira projekte radioterapije i izgradnje novog operacionog i energetskog bloka za koje je predviđeno da se dijelom finansiraju i iz sredstava austrijskog kredita. Vlada Kantona, zaključeno je, podržat će sve projekte koji su u interesu građana, ali je potrebno da kod ovako velikih projekata Vlada bude maksimalno upoznata sa svakim detaljem pripreme projekta do potpisivanja ugovora o realizaciji. To posebno važi kad je riječ o kreditnim sredstvima,  pri kojima se Vlada Kantona treba redovno konsultirati i izvještavati o svim fazama njihove realizacije, a da se pri tom u svakoj fazi projekta ostvaruje princip transparentnosti.

Na ovoj sjednici prihvaćena je Informacija o stanju privrede na području ZDK. S obzirom na poznate uslove u kojima su poslovali svi privredni subjekti u prošloj godini, ocijenjeno je da privreda na području Zeničko-dobojskog kantona, iako opterećena brojnim teškoćama, ipak bilježi stalni porast proizvodnje ali i vanjskotrgovinske razmjene.

Vlada Kantona razmatrala je jučer i dva dokumenta koji se odnose na koncesije – Informaciju o koncesijama Ministarstva privrede i Informaciju u koncesijama na vode Mininistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kad su u pitanju koncesioni ugovori, konstatovano je da, i pored povoljnih uslova koje Vlada daje, koncesionari ne izvršavaju redovno svoje finansijske obaveze te je stoga odlučeno da se u narednom periodu sačini sveobuhvatna analiza dosad potpisanih ugovora i načina njihove realizacije. Od ove analize ovisit će i stav Vlade prema dosad potpisanim ugovorima kao i o svim narednim, naročito kad su u pitanju koncesije na vode.

Na jučerašnjoj sjednici Ministarstvo za pravosuđe i upravu  predočilo je Informaciju o nevladinom sektoru te Informaciju o dosad izvršenoj realizaciji Odluke o integraciji općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav FBiH. Na kraju, prihvaćen je i Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu kao i Informacija o stanju voznog parka Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma