Printaj ovu stranu

PREMIJER PRIMIO DELEGACIJU SPORTSKOG SAVEZA INVALIDA ZDK

19 Dec 2016
619 puta

U utorak 13. decembra Premijer ZDK Miralem Galijašević  u zvaničnu, radnu posjetu primio je delegaciju Sportskog saveza invalida ZDK.

Pored predsjednika SSI ZDK Izudina Husanovića i predstavnika nekoliko općinskih saveza - Tešanj, Breza, Visoko i Maglaj,  sastanku prisustvovao i predsjednik SSI F BiH, a od juće nakon konstituisanja krovne organizacije Sportskog saveza invalida BiH i predsjednik iste Redin Redžić.

Tema ove radne sjednice bila je  trenutni položaj sportista invalida u ZDK, ali i neravnopravan položaj istih u odnosu na druge sportske saveze koji okupljaju sportiste osobe sa invaliditetom . Naravno , kako se bliži i završetak ove poslovne godine iskorištena je prilika da se Premijeru uruče i prigodni pokloni  sa Monografijom o sportu za osobe sa invaliditetom  izdate u povodu 50 godina aktivnog bavljenja sportom  ali  i Plaketa za doprinos u  razvoju sporta za osobe sa invaliditetom.

Premijer  Galijašević obečao je  punu podršku u radu  Saveza.