Printaj ovu stranu

POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU ZGRADE DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA U OPĆINI ŽEPČE

04 Dec 2015
2105 puta

U četvrtak, 03.12.2015. godine, u Žepču je položen kamen temeljac za izgradnju objekta koji je namijenjen za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju. Broj korisnika ove Ustanove je vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta. Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

  1. maja 2015. godine u zgradi Općine Žepče je potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Općini Žepče“. Ugovor su potpisali Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Žepče, Udruženje Humanost - societas humanitatis Zenica i Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj. Administrativni partner na implementaciji projekta je njemačka organizacija Terra Tech Förderprojekte e.V. iz Marburga, dok je stručni partner organizacija Lebenshilfe Plauen gGmbH.

Podsjećanja radi, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju djeluje od decembra 2006. godine i do kraja 2011. godine je bio projekat koji se finansirao iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, općina Maglaj, Zavidovići i Žepče uz inostrano sufinansiranje tokom prve dvije godine rada. 01. januara 2012. godine ovaj projekat je prerastao u Ustanovu „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj koju je osnovalo Udruženje Humanost Zenica uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina Maglaj, Zavidovići i Žepče koji je i danas finansiraju.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Maglaj, Općine Zavidovići i Općine Žepče, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta učestvuju: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrastrukturu) te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Kamen temeljac položili su predstavnik ambasade SR Njemačke Frank Werner, načelnik Općine Žepče Mato Zovko, ministar za obrazovanje, nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović, predstavnik Udruženja Humanost Mario Vrbić i predstavnik Humanitarne organizacije Terra Tech Andreas Schoenemann.

Očekuje se da izgradnja objekta bude završena do ljeta 2016. godine. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nosilac implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

Povezani članci