SAOPĆENJE SA 13. SJEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 29.07.2015. GODINE

30 Jul 2015
2420 puta

Na 13. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Na pomenutoj sjednici Skupštine, donesen je Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama, kojim se vrši usklađivanje Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona sa Zakonom o nasljeđivanju u FBiH, u smislu da se notar, kad u ostavinskom postupku postupa kao povjerenik suda, oslobađa plaćanja sudske takse. Ovaj zakon predstavlja realizaciju Zaključaka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesenih na 11. sjednici održanoj 16.06.2015. godine, kojima se prihvataju Inicijativa Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Inicijativa notara Selima Brkića iz Tešnja.

U daljem toku sjednice, donesene su dvije odluke i to: Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i

Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koji je donijela Vlada Kantona, a koji sadrži aktivnosti koje će biti organizovane povodom obilježavanja 29. avgusta, kao Dana Zeničko-dobojskog kantona.

- Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: III-3/14, broj: III-3-1/14, broj: III-3-2/14 od 05.06.2014. godine i broj: IV-2/14 od 15.07.2014. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu.

Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine   JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-IX-16/15, broj:01-IX-17/15 i broj: 01-IX-18/15 od 18.06.2015. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica- Podružnica Zavidovići, Naselje „Gaj II“ niz „A“, Zavidovići o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu.

Povodom razmatranja navedenog izvještaja, Skupština je donijela dva zaključka i to prvi, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao resorno kantonalno ministarstvo, da u cilju otklanjanja postojećih dilema i različitih tumačenja, te olakšanja rada i poslovanja JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići, od resornog Federalnog ministarstva za poljoprivredu zatraži mišljenje u vezi potrebe pribavljanja vodnog akta od strane JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići za obavljanje njegove registrovane djelatnosti, (kako za redovno gazdovanje šumama, tako i za sanitarnu sječu šume), u vodozaštitnom pojasu, odnosno vodozaštitnim zonama.

Zatim je Skupština donijela i drugi zaključak, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

  1. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u Izvještaju o poslovanju uvrštavaju odobrene planove gospodarenja područjem Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se vidjela realna realizacija tih planova.
  2. Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da sačini planove rasadničke proizvodnje koja bi pratila proizvodnu djelatnost navedenog preduzeća, sa procjenom potreba četiri rasadnička područja.
  3. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da uputi dopis Skupštini JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za raspisivanje konkursa za izbor tehničkih direktora kojima ističe mandat u avgustu 2015. godine, kako ne bi došlo do zasnivanja radnog odnosa, automatizmom.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma