Printaj ovu stranu

KONCESIJA ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE MHE „PETROVIĆI“ NA RIJECI STUPČANICI, OPĆINA OLOVO

28 Jul 2015
3344 puta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 20. sjednici održanoj 24.07.2015. godine donijela je Odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE „Petrovići“ na rijeci Stupčanici na području općine Olovo.

Postupak je pokrenut po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „Energonova“ d.o.o. Sarajevo, a u postupku koji je prethodio donošenju citirane odluke Vlade, utvrđeno je postojanje javnog interesa za dodjelu predmetne koncesije, putem Komisije za koncesije, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona.

Javni interes iskazan je kroz saglasnost Općinskog Vijeća općine Olovo, koje je kao uslov za dodjelu koncesije zahtijevalo da minimalna koncesiona naknada bude 10% od ostvarenog prihoda male hidroelektrane, te da ulaganja u infrastrukturu mjesne zajednice Petrovići bude minimalno 80.000,00 do 100.000,00 KM. Pored navedenih uslova, koji su sastavni dio donesene Odluke, istom su propisani i dodatni uslovi koji će biti sadržani u Javnom pozivu za dodjelu predmetne koncesije.

Pored navedenih kriterija, Odlukom je propisan minimalni iznos jednokratne koncesione naknade, koja se plaća prije zaključenja koncesionog ugovora, utvrđen na osnovu Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13), koji u konkretnom slučaju za investiciju od 5.508.000,00 KM iznosi 82.620,00 KM. Takođe je propisan i uslov da je minimalno učešće domaćih privrednih društava u izvođenju radova koje će koncesionar angažovati je minimalno 50%.

Prema instalisanoj projektovanoj snazi od 1.555 kW i mogućoj godišnjoj proizvodnji od 4,9 GWh godišnje, procjenjuje se da će minimalna godišnja kontinuirana koncesiona naknada iznositi preko 60.000,00 KM.

Takođe je bitno istaći da je u postupku koji je prethodio donošenju citirane Odluke Vlade utvrđeno da sa aspekta prostorno-planske dokumentacije nema smetnji za izgradnju ove male hidroelektrane na osnovu pribavljenog Stručnog mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, kojim je dato pozitivno mišljenje o mogućnosti izgradnje predmetnog objekta sa aspekta prostorno-planske dokumentacije.

Povezani članci