1. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.03.2015.godine

25 Mar 2015
7468 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 2. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 3. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 4. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 6. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog ESCROW transakcijskog računa za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 9. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 10. Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključaka;
 11. Prijedlog Zaključka o aktima u skupštinskoj proceduri;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici o visini cijena usluga smještaja i ishrane za studente stanare Studentskog centra Univerziteta u Zenici;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava licima u stanju socijalne potrebe, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera;
 14. Prijedlog Zaključka o distribuciji sredstava za dezinfekciju zemljišta;

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma