Printaj ovu stranu

SEMINAR ZA DIREKTORE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

06 Mar 2015
1600 puta

Dana 04.03.2015. godine u hotelu "Zenica" Zenica održan je seminar za direktore osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Održavanje seminara za direktore odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona redovna je godišnja aktivnost Pedagoškog zavoda.

Ovakva okupljanja su prilika da se prezentiraju dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti Pedagoškog zavoda koji se realiziraju u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama, međunarodnim i domaćim organizacijama i u kojima aktivno učestvuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod.

Seminaru, pored direktora svih osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika Pedagoškog zavoda, prisustvovao je i Mirko Trifunović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, predstavnice EU Projekta "Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II" Melisa Gazdić i Ljubica Špirić, te predstavnici Bosna Sema obrazovnih isntitucija.

Na ovom seminaru su prezentirani rezultati analiza uspjeha učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i vladanju na kraju školske 2013/14. godine. Zbirni pokazatelji o uspjehu učenika u učenju i vladanju, koje je Pedagoški zavod sačinio na osnovu podataka dobivenih iz škola, pružaju priliku da se sagleda i usporedi stanje svake pojedine škole u odnosu na druge škole, kao i da se prate trendovi i planiraju potrebne aktivnosti na poboljšanju stanja, kako na nivou škole, tako i aktivnosti obrazovnih vlasti i stručnih institucija vezanih za različite vrste podrške školama.

Na seminaru su predstavljene i aktivnosti Projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH - faza II“ za period od 2014.-2016. godine. Projekat se finansira iz IPA sredstava Evropske Unije, provodi ga Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima iz cijele Bosne i Hercegovine, a projektne aktivnosti implementira EPRD konzorcijum

Naime, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod već duže vrijeme učestvuju u aktivnostima kojima je cilj uvođenje poduzetničke ključne kompetencije u osnovne i srednje škole Zeničko-dobojskog kantona i implementacija ovog projekta, u kome od samog početka aktivno učestvuju predstavnici Pedagoškog zavoda i dvije Pilot – škole, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica i Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, dio je tih nastojanja. Poduzetnička kompetencija je jedna od osam ključnih kompetencija koje su definisane evropskim referentnim okvirom. Poduzetnička kompetencija se odnosi na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u aktivnosti i uključuje kreativnost, inovativnost i spremnost na rizik, kao i mogućnost planiranja i upravljanja projektima radi ostvarenja određenih ciljeva.

Također, predstavljeni su dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti u okviru projekta Implementacija definisanih ishoda učenja iz jezičko-komunikacijskog područja u Zeničko-dobojskomkantonu 2013.-2015. godina, koji je ušao u svoju treću, završnu godinu implementacije.

Projekt podrazumijeva kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika razredne nastave i nastavnika B/H/S jezika i književnosti iz Oblasti Čitanje, Usmeno izražavanje i slušanje te Pisanje, a sve u cilju razumijevanja novog koncepta organizacije nastave B/H/S jezika u svrhu povećanja funkcionalne pismenosti. Partneri u projektu su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona i organizacija Save the Children International.

Povezani članci