205. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.02.2015.godine

05 Mar 2015
8129 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verfikacija Zapisnika sa 203. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.02.2014. godine;
 2. Verfikacija Zapisnika sa 204. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.02.2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 5. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Interresorne grupe za provođenje postupka procjene učinaka organa državne službe i ostvarenih radnih ciljeva i izvršavanje postavljenih zadaća rukovoditelja organa državne službe i drugih rukovodećih državnih službenika;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za 2014. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija“;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za 2014. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka opreme“;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za 2014. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka zemljišta“;
 9. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o dokumentu JU Služba za zapošljavanje „Postupanje po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-14-25553-1/14 od 29.12.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi UG Civilnih žrtava rata Maglaj za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava licima u stanju socijalne potrebe;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava REZ d.o.o. Zenica na ime projekta „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje šivača za potrebe Alma-Ras Olovo“;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Projekat „Izgradnja Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u općini Žepče“;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (Transfuzijski centar);
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (Služba za zaštitu imovine i lica); (DODATNI ZAKLJUČAK 15a)
 16. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar i februar 2015. godine;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Olovo“ Olovo;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenic;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Kulin ban“ Visoko;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Gluhić Sinanu iz Zenice, RVI, u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mahmić Zikretu iz Zenice, 100% RVI, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Imamović Izudinu iz Zenice, demobilisanom braniocu, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju mini-hidroelektrana na rijeci Tribiji, Vareš;
 24. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014 godinu;
 25. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2014 godinu;
 26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za nastavak realizacije Programa Revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz Program utroška sredstava Budžeta Zeničko dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi iz 2014. godine;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za nastavak Realizacije Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta;
 28. Prijedlog Zaključka o usvajanju dokumenta „Perspektiva uzgoja maline na području Zeničko-dobojskog kantona“
 29. Izvještaj inspektora za matične knjige i matični registar Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 30. Izvještaj inspektora za požare i ekplozije Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 31. Nacrt Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj direkciji Robnih rezervi za nastavak realizacije Programa korištenja sredstava Zeničko-dobojskog kantona za otkup Poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja kantona iz 2014 godine;
 33. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 34. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti IKB d.d. Zenica za odobravanje kredita privrednom društvu FASHION&STYLE FACTORY d.o.o. Sarajevo, Podružnica FASHION&FACTORY II Zenica;
 36. Informacija Službe za zajedničke poslove o nepopunjenosti radnih mjesta, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarskom društvu „Tajan-Lisac“ Zenica za sanaciju i popravak planinarskog doma na Liscu;
 38. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
 39. ZAPISNIK SA 205. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma