VLADA KANTONA POSJETILA ŠUMSKO-PRIVREDNO PREDUZEĆE I TAJAN

25 Jun 2014
991 puta

Aktuelno stanje u Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona nakon poplava te trenutni problemi u poslovanju bili su temom razgovora koje su jučer (24. 06. 2014.) članovi Vlade Kantona na čelu sa Munibom Husejnagićem, premijerom, imali u sjedištu ovog javnog preduzeća u Zavidovićima. Hasan Hasić, v.d. direktora ŠPD-a obrazložio je situaciju sa finansijskog aspekta kazavši da je višegodišnji gubitak u poslovanju zaustavljen te je tokom 2012. i 2013. godine ostvarena dobit od dva odnosno 2,3 miliona KM, ali je u prvoj polovini 2014. godine taj trend djelimično usporen iz više razloga. Trenutno ŠPD ima dugovanja za penziono i zdravstveno osiguranje, a devastacije od poplava kako na šumskom fundusu tako i u preduzećima sa kojima ŠPD posluje odrazili su se i na tekuću proizvodnju, kazao je između ostalog direktor Hasić.

O ŠPD-u, ali i problemima u stanju šumskog fonda općenito i zakonskog regulisanja ove oblasti nastavljena je rasprava i tokom redovne sjednice Vlade održane u prostorijama Info-punkta Spomenika prirode Tajan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je bilo inicijator razgovora u ŠPD-u, ali i obilaska okolnih terena od strane članova Vlade, pripremilo je opsežan materijal u kome je obrađena sva problematika vezana za šume Zeničko-dobojskog kantona ali i teškoće vezane za nepostojanje krovnog zakona na nivou Federacije BiH koji bi omogućio da se kontrola i očuvanje šuma vrši na sveobuhvatan način. Vlada Kantona i dalje je na stanovištu da, dok se ne usvoje krovni zakoni, mora se učiniti sve da se šume zaštite putem kantonalnog zakona i da se uvede više kontrole u gazdovanje šumskim bogatstvom. Sprečavanje nelegalne sječe šume, obnavljanje šumskog fonda i sistemska rješenja u gazdovanju šumama ostaju kao stalni zadatak ne samo resornog ministarstva već i kantonalne uprave za šumarstvo, inspekcijskih kontrola i svih drugih subjekata zaduženih za ovu oblast. U daljnjem toku sjednice Vlada Kantona usvojila je Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih koji je u formi Nacrta Skupština Kantona usvojila u decembru 2013. godine i potom ga uputila u javnu raspravu. Nakon provedenih javnih rasprava u svih 12 opština Kantona i dodatnih konsultacija sa sindikatima, aktivima direktora škola, komorama i poslodavcima izrađen je Prijedlog zakona koji treba u konačnici da uskladi obrazovni sistem sa potrebama tržišta.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojena je analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom,finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Kantona. Ova analiza predstavlja detaljan uvid u rad ustanova socijalne zaštite, finansijskih sredstava koja su im na raspolaganju kao i korisnike svih vidova socijalne zaštite.Na prijedlog ovog ministarstva Vlada je donijela odluku da se Crvenom križu ZDK odobri 10.000 KM za programske aktivnosti u funkciji člana Kantonalnog štaba civilne zaštite jer je ova organizacija uveliko doprinijela da se distribucija humanitarne pomoći, lijekova i svega ostalog te evidencija izbjeglih osoba efikasno organizuje i time pruži veliki doprinos u aktivnostima Štaba na saniranju posljedica od poplava. Na ovoj sjednici usvojene su i izmjene Pravilnika o radu Kantonalne bolnice Zenica i izmjene Odluke o obavljanju taksi prijevoza te donesena odluka o odobravanju 4.000 KM Savezu ratnih vojnih invalida ZDK za sportske igre.

Nakon održane sjednice, članovi Vlade Kantona obišli su Mini hidrocentralu „Čardak“na rijeci Gostović gdje su u razgovoru sa direktorom Adnanom Halilovićem upoznati sa kapacitetima i načinom rada ove MHE. Potom, uslijedila je posjeta Spomeniku prirode „Tajan“ gdje je članovima Vlade prezentirana ponuda ovog turističkog centra i potencijali daljnjeg razvoja turizma na ovom području. U sklopu obilaska članovi Vlade posjetili su jezero Mašica i obišli Lukinu i Pećinu Srednje stijene koje zadnjih godina privlače sve veću pažnju kako domaćih tako i stranih turista.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma