Printaj ovu stranu

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

15 Sep 2010
7913 puta

 

 

Trgovina

trgovinaTrgovina na području Zeničko-dobojskog kantona ima dugu tradiciju, a i danas predstavlja značajnu djelatnost. Međutim, i na ovu djelatnost odražava se opća privredna situacija u širem i užem okruženju, pa je karakteristiše: nelojalna konkurencija, relativna usitnjenost trgovinskih objekata, neadekvatna zastupljenost trgovine na veliko, nedovoljan broj objekata višeg nivoa: hipermarketi, supermarketi, superstore, moderno opremljene samoposluge itd. Viši oblici trgovinske saradnje tzv. countertrade poslovi gotovo nepostoje, iako za istim postoji velike potrebe, budući da postoje prostori u trgovini, koji nisu adekvatno iskorišteni, a ima i trgovinskih preduzeća koja još uvijek nisu privatizirana i traže se strateški partneri.

U posljednje vrijeme čine se značajni napori na zaštiti granica, dogradnji propisa, osnivanju slobodnih zona, liberalizaciji trgovine itd., što će doprinjeti razvoju ove djelatnosti, a naročito u smislu, diversifikacije djelatnosti i osnivanju sopstvenih proizvodnih pogona, tako da trgovina postane jedan od generatora razvoja Kantona.

 

Turizam i ugostiteljstvo

turizamTurizam i ugostiteljstvo u Zeničko-dobojskom kantonu su, do sada, bili na dosta niskom nivou, iako za to postoje značajni resursi. U ovom Kantonu su se, prije svega desili svi značajni događaji iz istorije Bosne kao: krunisanje bosanksih kraljeva, bosanski sabor, sjedište kraljice Katarine itd. tako da, sa istorijskog aspekta, ovaj kanton je vrlo atraktivna turistička destinacija.

Međutim, pored istorijskih znamenitosti, u ovom kantonu postoje uslovi za banjski, tranzitni, riječni, planinski, vjerski, seoski, kongresni, sportski, lovni i druge vrste turizma.

Turistička infrastruktura je na dosta niskom nivou. Postojeći hoteli zahtjevaju manje ili veće adaptacije, a u toku su aktivnosti na kategorizaciji. I ova djelatnost atraktivna je za strane ulagače i strateške partnere. Kada je turizam u pitanju, posebno se ističe Olovo, dolina rijeke Krivaje, Vrandučka tvrđava, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Mili kod Visokog, Bilino Polje u Zenici, Tešanjska i Maglajska tvrđava, Lastavica kod Zenice itd., a između Zenice i Kaknja nalazi se mjesto Tičići sa ogromnim količinama kvalietne tople vode, ali bez izgrađenih objekata, što je, takođe, vrlo atraktivno za potencijalne strateške partnere, koncesije itd. Stoga se u Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona čine značajni napori na unapređenju ugostiteljstva i turizma i pozivaju svi koji su zainteresovani za razvoj i ulaganje u ove djelatnosti na saradnju.