Printaj ovu stranu

Rudarstvo-istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina

15 Sep 2010
5228 puta

 

 

Rudarsko-geološke djelatnosti

rudarstvoU oblasti rudarsko-geoloških djelatnosti u Kantona, proizvodnja uglja je dominantna, kako u smislu fizičkog obima proizvodnje, tako i po broju zaposlenih.

Proizvodnja metaličnih ruda, željezne rude u Varešu, olovocinkne rude u Varešu i olovne rude u Olovu je zaustavljena u toku rata.

Geološke rezerve mrkog uglja iznose cca 500 miliona tona, čija se eksploatacija vrši u rudnicima "Breza", "Kakanj" i "Zenica".

U posljednje vrijeme značajnu ekspanziju doživljava eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina za potrebe građevinarstva.

U ovoj oblasti ključan program je realizacija PROJEKTA 1.3. - KONCESIJE.