Printaj ovu stranu

Energetika

15 Sep 2010
5588 puta

 

 

Proizvodnja električne energije

proizvodnja elektricne energijeU energetskoj oblasti proizvodnja električne energije ima dominantnu ulogu. Na području Kantona instalirani su značajni kapaciteti za proizvodnju električne energije sa ukupnom instalisanom snagom od 674,7 MW i to:
- Termoelektrana Kakanj, snage 578 MW,
- Termoelektrana "Natron" - Maglaj, snage 48 MW,
- Termoelektrana "BH STEEL-ŽELJEZARA" - Zenica, snage 44 MW,
- Termoelektrana "Krivaja" - Zavidovići, snage 4,7 MW.

Bitno je ukazati na hidropotencijal rijeke Bosne sa pritokama. Prema procjenama u Kantonu je moguća izgradnja 23 hidroelektrane sa oko 442 MW instalisane snage.

Uzevši u obzir prethodno, evidentna je mogućnost otvaranja velikih investicija u ovoj oblasti.