Printaj ovu stranu

Industrija

15 Sep 2010
9233 puta

 

 

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

proizvodnja metalaU ovu oblast spadaju proizvodnja gvožđa, čelika, valjanih i kovanih proizvoda, te odlivaka od gvožđa, čelika i obojenih metala.

Na prostoru sadašnjeg Kantona, u predratnom periodu ove djelatnosti bile su vrlo razvijene i zauzimale su značajno mjesto u privrednoj strukturi. Tu spadaju privredni subjekti, Željezara "Zenica" Zenica, "BH STEEL-ŽELJEZARA" - Zenica, te Livnice "Novi život" - Zenica, "Visoko", "Vareš".

Značajnu poziciju za ovu djelatnost ima Metalurški institut "Kemal Kapetanović", kao naučno-istraživačka institucija koja se bavi unapređenjem i razvojem proizvodnje u oblasti metalurgije, te proizvodnjom specijalnih materijala manjih količina u sopstvenim poluindustrijskim kapacitetima.

Trenutno se svi ovi subjekti i djelatnosti oporavljaju od ratne destrukcije.

 


 

Proizvodnja i prerada tekstila i kože

proizvodnja tekstilaTekstilna i kožarska industrija imaju duži niz godina značajno učešće u privrednoj strukturi na području Kantona. Osnovna karakteristika tekstilne industrije je da se proizvdonja bazirala na uvoznoj sirovini i opremi, te uslužnoj proizvodnji.

Mnogi kapaciteti su povezani na sirovinskoj osnovi čiji razvoj je bio zasnovan na velikim kombinatima za preradu vune, akrila, kože, kao i konfekcije (KTK "Visoko" - Visoko i "Vitex" - Visoko).

Pored ranijih državnih preduzeća, koja su u manjoj ili većoj mjeri devastirana tokom rata, osnivaju se mala i srednja preduzeća po svim općinama Kantona. Njihovi proizvodi, zbog zavidnog kvaliteta, plasiraju se na zahtjevno evropsko tržište. Značajni kapaciteti iz ovih djelatnosti locirani su u Visokom, Zavidovićima, Zenici i Tešnju.

 


 

Proizvodnja građevinskih materijala

gradjevinski materijaliIndustrija građevinskih materijala svodi se na proizvodnju materijala ekstraktivnog karaktera (kamen, pijesak, šljunak, malter, beton i sl.). Njih su proizvodile, skoro sva građevinska preduzeća. Pored toga u Kantonu egzistira proizvodnja građevinskih materijala prerađivačkog tipa (cigla, crijep, cement, kreč, betonska galanterija, građevinska stolarija, instalacioni materijali i sl.) organizirana u samostalnim preduzećima.

U ovoj djelatnosti poseban značaj imaju preduzeća kao što su: "Tvornica cementa" - Kakanj, IGM - Visoko, "Usora" - Jelah, "BBM-amfibolit" Vareš, "Asfaltgradnja" - Visoko i mnogi drugi.

U postratnom periodu u Kantonu je osnovano veliki broj manjih privrednih subjekata koji se bave ovom djelatnošću.


Prerada metala

prerada metalaZenica, Tešanj, Vareš i Kakanj su prije rata predstavljali područja prepoznatljiva po metalopreradi. Dobar dio prerađivačkih kapaciteta svoju razvojnu i proizvdonu politiku su temeljili na potrebama željezara, rudnika, odnosno na njihovom održavanju. Takav slučaj je sa preduzećima "Strujni" - Breza, "Rudstroj" - Kakanj, "Prim" - Zenica i drugi.

Neka od ovih preduzeća kao i "TRD" - Vareš su namjenski projektovana kao tvornice rezervnih dijelova u okviru RMK. Bitno je istaći da su neka od njih imala službe za održavanje koje su dio proizvodnih kapaciteta, odnosno usluga, plasirali na tržištu. U okviru preduzeća "Krivaja" - Zavidovići egzistira dobitni centar koji se bavi metalopreradom.

Značajne kapacitete u ovoj oblasti posjeduju preduzeća "Metalno" i "Instalacije" iz Zenice.

Samostalan razvoj u oblasti metaloprerade doživjela su tešanjska preduzeća "UNICO-FILTER", "FAD", "ENKER", "POBJEDA", visočka "KOVINA". Zbog svoje dugogodišnje prisutnosti na svjetskom tržištu ovi privredni subjekti su stekli povjerenje kupaca kakvi su WV, MAM, FIAT, RENAULT i mnogi drugi.

Metaloprerada u cjelosti ima veliku šansu i u budućnosti.


Prerada drveta, celuloze i papira, te grafička djelatnost

prerada drvetaDrvoprerađivačka industrija, industrija celuloze i papira, te grafička industrija imaju izuzetno dugu tradiciju u Kantonu.
Na području Kantona, od 3.361 km2 površine, oko 59% je pod šumama i neobraslim šumskim zemljištem, što je oko 4% ovih površina u BiH i oko 17% u Federaciji BiH. Raspored i broj drvoprerađivačkih subjekata uvjetovana je, prije svega, lokacijom raspoloživih sirovina - šumskog fonda, industrijskom tradicijom, transportnim mogućnostima, kadrovima i drugim društvenim faktorima. Pored nekoliko velikih privrednih subjekata koji egzistiraju iz predratnog perioda, kao što su: "Krivaja" - Zavidovići, "Stupčanica" Olovo, "Ukus" - Tešanj, "Bosnafurnir" - Visoko, "Zvijezda" - Vareš, nakon rata je došlo do nagle ekspanzije u ovoj djelatnosti. Tako je formirano oko 80 malih pilana i više desetina prerađivačkih kapaciteta.

Proizvodnja celuloze i papira je djelatnost koja je razvijena isključivo oko preduzeća "Natron"- Maglaj. Usljed ogromnih ratnih šteta i gubitka tržišta, trenutno je iskorišteno 50% kapaciteta, uglavno na proizvodnji natron papira, na bazi starog papira.

Grafička djelatnost također ima dugu tradiciju u Kantonu. Pored ranijih državnih preduzeća, kao što su "Dom štampe" - Zenica i "Bosnagraf" - Visoko i drugih manjih, u posljednje vrijeme osnovan je značajan broj grafičkih subjekata sa novim tehnologijama i mogućnostima u skoro svim općinama Kantona.