Printaj ovu stranu

Efikasan rad Kantonalnog pravobranilaštva u 2012. Godini

27 Mar 2013
1274 puta

Tokom 2012. godine Kantonalno pravobranilaštvo Zenica imalo je u radu 6008 predmeta, što je izuzetno veliki broj za četiri postojeća pravobranioca, ali je uprkos tome okončano više od polovine (3006 predmeta). S obzirom na izuzetno širok dijapazon  djelovanja koje se ogleda u učešću u sudskim i upravnim postupcima gdje Pravobranilaštvo zastupa Zeničko-dobojski kanton i Općinu Zenica, te davanje pravnih mišljenja na prijedloge ugovora imovinsko-pravne prirode, pružanje stručne pomoći kantonalnim i općinskim organima, preduzećima i ustanovama, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrajući izvještaj o njegovom radu u 2012. godini konstatovala je da je rad Kantonalnog pravobranilaštva bio izuzetno efikasan i uspješan.

U izvještaju o radu Kantonalnog pravobranilaštva koji je podnijela Zlata Marjanović, Kantonalni pravobranilac detaljno su navedene vrste postupaka vođenih pred sudovima te sporovi  u kojima je zastupan Zeničko-dobojski kanton i Općina Zenica. U strukturi sporova za naknadu štete dominirali su sporovi zbog šumske krađe, neispunjenja ugovornih obaveza, štete nastale u saobraćaju, te sporovi radi isplate plaća po Kolektivnim ugovorima. Naime, u 2012. godini protiv Kantona podnesene su 252 nove tužbe od strane 1745 uposlenika od čega 855 zaposlenika osnovnih škola s područja kantona, 653 uposlenika MUP-a, 207 uposlenika pravosudnih organa, koji zajedno sa uposlenicima ostalih budžetskih korisnika  ukupno potražuju samo po ovim tužbama 26,3 miliona KM. Kad su upitanju štete zbog neizvršenja ugovornih obaveza u ovoj grupaciji sporova prisutni su privredni sporovi i to najčešće radi naplate obaveza poput onih iz koncesionih ugovora kao i ugovora o raznim vrstama usluga te kupoprodajnih ugovora.

 

Press služba ZDK