SAOPĆENJE SA 20. SJEDNICE SKUPŠTINE-SKUPŠTINA KANTONA DONIJELA BUDŽET ZA 2024. GODINU

22 Dec 2023
549 puta

Na dvadesetoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 22.12.2023. godine razmatrano je osam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda. U okviru prve tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o jakim alkoholnim pićima. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo. Utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će zajedno sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu Zakona o jakim alkoholnim pićima, u vidu izvoda iz transkripta sa 20. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na dalji postupak, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

Danas je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje se upućuje u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog  kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

U okviru treće tačke dnevnog reda u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, a u istom izmijenjeni prihodi iznose 521.486.490 KM kao što i izmijenjeni rashodi iznose 521.486.490 KM, a potom je u skraćenom postupku razmatran i donesen Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 554.874.450 KM. Budžet je veći za cca 33,3 mil. KM u odnosu na iznos rebalansiranog Budžeta za 2023. godinu od 521.486.490 KM. Donesenim Bužetom Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu ukupni planirani rashodi iznose 543.281.162 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 11.593.288 KM. U okviru naredne tačke dnevnog reda Skupština je donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu po skraćenom postupku, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2024. godinu nije moguća.

Zastupnici su danas donijeli i Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu u kojem su ukupni prihodi planirani u iznosu od 259.960.397 KM.

U okviru sedme tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu. Finansijskim planom Zavoda za 2024. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 280.000.000 KM.  Planirani rast ukupnih prihoda u odnosu na finansijski plan za 2023. godinu iznosi 7,7%.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 27.592.065 KM (izvršenje Finansijskog plana Službe za 2023. godinu iznosio je 25.389.319 KM).

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma