SAOPĆENJE SA 46. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ODRŽANE DANA 29.06.2022. GODINE

29 Jun 2022
506 puta

Dana 29.06.2022. godine održana je 46. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština je donijela Zakon o visokom obrazovanju koji je pripremljen sa ciljem nastavka reformskih procesa u segmentu visokog obrazovanja, nakon sveobuhvatne analize dostignutog razvoja visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i razvojnih  potreba akademske zajednice u sklopu Javne ustanove Univerzitet u Zenici, a u skladu sa isključivim nadležnostima nad obrazovanjem na području Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru druge tačke Skupština je donijela Zakon o turizmu Zeničko-dobojskog kantona koji je pripremljen iz razloga postojanja pravne praznine kada je u pitanju rad turističkih zajednica, kao i tendencije donošenja novih propisa u pojedinim kantonima za oblast turističke djelatnosti kojim se drugačije ili detaljnije uređuju i pitanja pružanja usluga u turizmu općenito, kao i potrebe definisanja i uređenja novih pitanja koja postojećim Zakonom o turističkoj djelatnosti nisu obuhvaćena.

Kao treća tačka dnevnog reda razmatran je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona čiji su razlozi donošenja unaprijeđenje rješenja propisanih važećim Etičkim kodeksom poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, te usklađivanje sa preporukama i zaključcima proisteklim sa radionica koje je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode i Komisijom za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i sa organizovanih sastanaka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu, koje su se odnosile na preporuke za pokretanje procesa revizije i aktuelizacije etičkih kodeksa za izabrane predstavnike u svjetlu prevencije i borbe protiv korupcije, revidiranja i preciznijeg definiranja etičkih principa i pravila ponašanja. Navedeni Nacrt Odluke je prihvaćen zaključkom Skupštine i isti će objavljen na web stranici Kantona i dostupan u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na koji svi zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i ostali zainteresovani subjekti, mogu u roku od 30 dana dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije koje će imati u vidi Kolegij Skupštine prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Kao četvrta i peta tačka usvojenog dnevnog reda, razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine i Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U okviru šeste i sedme tačke dnevnog reda razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini i Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

                                                                                               Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma