BAŠIĆ: U FOKUSU VLADE ZDRAVSTVO, PRIVREDA, POLJOPRIVREDA, SOCIJALNA I BORAČKA ZAŠTITA

BAŠIĆ: U FOKUSU VLADE ZDRAVSTVO, PRIVREDA, POLJOPRIVREDA, SOCIJALNA I BORAČKA ZAŠTITA

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić rekao je da će i ove godine u fokusu rada Vlade biti sektori zdravstva, privrede, poljoprivrede, socijalne i boračke zaštite.

Vlada je pripremila nacrt budžeta, a očekuje se da prijedlog budžeta bude usvojen do 31. marta, do kada je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. Nacrt je planiran u iznosu od 393 miliona KM, što je na nivou rebalansiranog budžeta za 2020. godinu, kada su izdvojena značajna sredstva za jačanje zdravstva i smanjenje štete u privredi.

Naglasio je da se prema projekcijama Ministarstva finansija ZDK i Federalnog ministarstva finansija u 2021. očekuje pad prihoda u odnosu na prošlogodišnji plan za 17 posto. Zbog toga će se planirani prihodi morati umanjiti, ali će Vlada učiniti sve da sačuva likvidnost i izvršavanje svojih ustavnih i zakonskih obaveza.

- Pojedine stavke ćemo umanjiti, a neke povećati. Izdvajanja za boračku zaštitu povećali smo za 2 mil. KM, shodno Uredbi o egzistencijalnoj naknadi za borce mlađe od 57 godina, a za 2 miliona smo planirali i povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu, kako bismo mogli ispoštovati obaveze iz Zakona o hraniteljstvu FBiH - rekao je Bašić novinarima nakon sjednice Skupštine ZDK.

Naglasio je da su u odnosu na prošlu godinu planirana veća sredstva i za zdravstvo, dok će izdvajanja za privredu i poljoprivredu ostati na istom nivou.

- Nisu upitni ni kapitalni projekti koji se finansiraju iz namjenskih sredstava, a na nivou prošle godine će ostati i izdvajanja za cestovnu i vodnu infrastrukturu - rekao je premijer ZDK, naglasivši da će Vlada nastaviti mjere štednje i ukidanja svih troškova koji ne utiču na izvršavanje ustavnih i zakonskih obaveza.

Odgovarajući na pitanje vezano za imunizaciju stanovništva, premijer Bašić je istakao da podržava inicijativu u Parlamentu FBiH da se u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva krene u direktnu nabavku vakcina, ali je rekao da ne očekuje napredak s obzirom na ograničenja Zakona o javnim nabavkama.

-  Svi mi očekujemo vakcine sa nivoa države BiH. Što se tiče našeg kantona, uradili smo sve što je potrebno te izveli određene simulacije vakcinacije, tako da će ZDK, zahvaljujući prvenstveno Ministarstvu zdravstva i Kriznom štabu, spremno dočekati vakcine i izvršiti svoje obaveze kada ih dobijemo - rekao je Bašić.

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma