502.000,00 KM ZA REALIZACIJU PROJEKTA U TOPČIĆ POLJU

502.000,00 KM ZA REALIZACIJU PROJEKTA U TOPČIĆ POLJU

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je 502.000,00 KM za realizaciju projekta izgradnje pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polje od bujičnog nanosa. Ukupna vrijednost radova je 734.000,00 KM

Ministar Himzo Smajić potpisao je sa Gradom Zenica ugovor o sufinansiranju, kojim Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu osigurava sredstva u vrijednosti od 502.000,00 KM, dok ostatak sredstava obezbjeđuje Fond za okoliš FBiH. Ovaj izuzetno važan projekat za šire područje Topčić Polja predviđa izgradnju 13 poprečnih pregrada i to 6 pregrada na Starinskom potoku, 4 na potoku Baretnjak i 3 na Ciganskom potoku. Radove će izvoditi ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica, a planirano je da se radovi izvedu u roku od 180 dana, sa krajnjim rezultatom da se trajno zaštite naselja u Topčić Polju od nanosa koji se produkuje u slivu, odnosno od plavljenja kod nailaska velikih voda.

             

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Image
Kontakt forma