DODJELA KONCESIJE ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU , KORIŠTENJE I PRIJENOS MHE „TRIBIJA“ NA RIJECI TRIBIJI NA PODRUČJU OPĆINE VAREŠ

DODJELA KONCESIJE ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU , KORIŠTENJE I PRIJENOS MHE „TRIBIJA“ NA RIJECI TRIBIJI NA PODRUČJU OPĆINE VAREŠ

Na 56. sjednici, održanoj 20.05.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji na području općine Vareš.

Koncesija je dodjeljena privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo. Instalisana snaga MHE „Tribija“ iznosi 961 kW, a period koncesija je 30 godina.

Koncesionar je dužan uplatiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85.000,00 KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu 10% od ukupnog prihoda za svaki mjesec.

Vlada je zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u svojstvu Koncesora zaključi Ugovor o koncesiji sa odabranim Koncesionarom, kojim će se urediti međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Image
Kontakt forma