Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 6. sjednice

Na jučer održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog izmjena Zakona o nadležnostima kantonalnih organa u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Prijedlog izmjena Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Razlog izmjenama je uvrštavanje dijela koji se odnosi na vatrogastvo kao dio djelatnosti civilne zaštite. Vlada je također usvojila i Poslovnik o svom radu, a premijeru Zeničko-dobojskog kantona data je saglasnost na potpisivanje Sporazuma o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije Zeničko-dobojskog kantona. Uz to, prihvaćena je i Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2010. godini.

Isto tako, na prijedlog Ministarstva pravosuđa donesen je Zaključak o proceduri zaključivanja sudske i vansudske nagodbe u postupcima zastupanja Kantona od strane Kantonalnog pravobranilaštva.

Iz resora Ministarstva privrede, Vlada je na jučerašnjoj 6. sjednici prihvatila Informaciju o sadržaju koncesionog ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa, a data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za isplatu sredstava za 15 ustanova kulture za mart 2011. godine u iznosu od 244.425 KM.

 

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma