Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 5.sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona jučer je održala svoju 5. sjednicu na kojoj su uglavnom razmatrani amandmani poslanika Skupštine ZDK na Prijedlog budžeta za 2011. godinu. Nakon izjašnjenja o amandmanima koji će biti predmetom sutrašnje sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada je usvojila Informaciju o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u 2010. godini te planove gospodarenja za 2011. godinu. U ovoj Informaciji dati su osnovni podaci o stanju šumarstva u cjelini, počev od površine i vrsta šuma na našem području, preko stanja drvnih zaliha i plasmana šumskih drvnih sortimenata do podataka o zdravstvenom stanju šuma  i šumsko-uzgojnim radovima na teritoriji koju obuhvata Zeničko-dobojski kanton.

Na ovoj sjednici usvojen je i Izvještaj Ministarstva zdravstva o utrošku sredstava u 2010. godini sa transfera neprofitnim organizacijama.

 

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma