Usvojen Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu

Jučer je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 3. sjednici razmatrala Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kao i Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Nakon duže rasprave, zaključeno je da se moraju napraviti dodatne analize i finansijske procjene efekata primjene pomenuta dva zakona na budžet Kantona. Tokom rasprave, konstatovano je da su istovjetni federalni zakoni doneseni u specifičnim uslovima i vremenu, te da vlade kantona uopšte nisu konsultovane u vezi sa njihovom primjenom na kantonalnom nivou. S druge strane, činjenica je da su plaće policajaca dosta neujednačene na teritoriji Federacije BiH kao i plaće nastavnika, radnika u sudskim i pravosudnim institucijama te u administraciji. Uz to, stoji i podatak da plate godinama nisu povećavane u Zeničko-dobojskom  kantonu, naprotiv, čak su smanjivane. Imajući u vidu sve ove činjenice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona vratila je oba Nacrta predlagačima na doradu, s ciljem određivanja realnih parametara koji neće ugroziti osnovne funkcije kantona, a koji će istovremeno zadovoljiti i zahtjeve sindikalnih organizacija budžetskih korisnika. U svemu tome, mora se voditi računa i o interesima i mogućnostima uposlenih u privredi čijim radom se i puni budžet Kantona.

Osim ovog, Vlada je jučer usvojila i Program svog rada za ovu godinu kojim su određeni prioriteti, među kojima je, prije svega, stabilnost i likvidnost budžeta, poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, te jačanje lične, imovinske i opće sigurnosti građana. Među prioritetima Vlade Kantona u ovoj godini bit će i provođenje reformi na svim nivoima obrazovanja, kao i poboljšanje statusa branilaca i članova njihovih porodica, odnosno poboljšanje stanja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

 

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma