Dodijeljena koncesija firmi „Hajdić“ za eksploataciju krečnjaka

Dodijeljena koncesija firmi „Hajdić“ za eksploataciju krečnjaka

Poslije provedene procedure definirane Zakonom o koncesijama, prošlog petka je u Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisan koncesioni ugovor sa firmom „Hajdić“ kojoj su odobrena prava na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na lokalitetu Kosova, Općina Maglaj.

Ugovor su potpisali resorni ministar Jusuf Duraković i vlasnik preduzeća „Hajdić“, Kasim Hajdić. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Fikret Plevljak sa saradnicima. Koncesija je inače dodjeljena na period od 20 godina, uz mogućnost produženja za još 10 godina. Ovaj projekat osigurava zapošljavanje oko 15 radnika, što u konačnici dinamizira razvoj Općine Maglaj i Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma