Usvojen Nacrt budžeta i Program rada Vlade za ovu godinu

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj drugoj sjednici usvojila više značajnih dokumenata za rad i funkcionisanje kantonalnih organa vlasti u 2011. godini. Utvrđen je Program rada Vlade za ovu godinu gdje su navedene osnovne smjernice kojima će se kantonalna Vlada rukovoditi u svom radu. Potom, Vlada Kantona razmatrala je i usvojila Nacrt budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu koji iznosi 275.229.700 KM. Uz to, usvojen je i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta. Prema osnovnim pokazateljima, odnosno planiranim prihodima i rashodima, zaključeno je da će ovogodišnji budžet Zeničko-dobojskog kantona biti prije svega  racionalan, usmjeren na štednju u svim oblastima i jednim dijelom razvojni, u skladu sa postojećim prilivom sredstava i potrebama za održavanje osnovnih funkcija kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona danas je razmatrala i usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini. Kako je već poznato, Vlada Kantona putem Ministarstva privrede kontinuirano izdvaja sredstva za subvencije u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća. One se odnose na subvencioniranje kamata za investicijske kredite, zatim administrativnih troškova  kod izgradnje proizvodnih objekata, za troškove uvođenja sistema  međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom, te subvencije u obrtničkoj i hotelijerskoj djelatnosti kao i poticaji inovatorima i izgradnji poslovnih zona na području Kantona. U ove svrhe prošle godine utrošeno je ukupno 1.938.687 KM.

Pored ovog, usvojena je i Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Libos“ d.o.o. Žepče za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krmance, K.O. Kovanići u općini Zenica. Koncesija se dodjeljuje na 25 godina uz uslove definirane u Zakonu o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona. Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline prezentiralo je Informaciju o tekućim aktivnostima na održavanju regionalnih cesta na području Ze-do kantona.

Na kraju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložilo je, a Vlada dala saglasnost da se za direktora Mješovite srednje škole u Zenici izabere Mehmed Rahmanović.

 

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma