Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Izvještaj o budžetu za 2010. godinu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Izvještaj o budžetu za 2010. godinu

Na svojoj 1. sjednici u novom sazivu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu. Ukupni prihodi i primici bili su planirani u iznosu od 265.520.426 KM, a realizovano je 245.306.999 KM. Kad su u pitanju rashodi i izdaci, budžetom za 2010. godinu bilo je planirano 265.520.426 KM, a realizovano je 250.850.850 KM. Ovaj Izvještaj bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je također razmatrala i radnu verziju budžeta Kantona za 2011. godinu i radnu verziju Zakona o izvršavanju budžeta. Time je otpočela i cjelokupna procedura za definisanje i donošenje budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu. Planom rada Vlade i Skupštine Kantona ovaj posao treba završiti do kraja marta 2011. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala radnu grupu za izradu prijedloga Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu koju čine: Miroslav Penko, ministar za pravosuđe i upravu, Bernadeta Galijašević, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Samir Selimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zadatak ove radne grupe je da na osnovu dostavljenih prijedloga ministarstava sačine Program rada Vlade za 2011. godinu.

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu koji je podnijela Vesna Kaknjo, glavna kantonalna tužiteljica, primljen je k znanju od strane Vlade Kantona. Napose, na ovoj sjednici donesena je još i Odluka o potpisnicima naloga platnih transakcija za sve budžetske stavke pojedinačno.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:
Image
Kontakt forma