„VOLONTIRAJ – KREDITIRAJ“ U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

„VOLONTIRAJ – KREDITIRAJ“ U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

U okviru projekta „Volontiraj-kreditiraj“ kojem je glavni cilj „jačanje kapaciteta mladih kako bi bili u mogućnosti da preuzmu odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj lokalne zajednice ali i poboljšanje vlastitog statusa u cjelini“ u petak (31.10.2014.) je grupa od deset srednjoškolaca volontirala u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona.

Sa pomoćnicima ministra i stručnim saradnicima oni su razmijenili informacije o sadržini i osnovnoj namjeni projekta, a pokazali su zanimanje za djelatnost ovog ministarstva. Jedna grupa je dio vremena predviđenog za volonterski status provela u Zavodu za veterinarstvo, a ostali učesnici su obišli službe resornog ministarstva. Bio je ovo zanimljiv susret profesionalaca i volontera koji je bio usmjeren na ostvarivanje jednog od osnovnih ciljeva projekta „Volontiraj-kreditiraj“ a to je uspostavljanje kontakta između sadašnjih i budućih djelatnika. U osnovi ovog dana volontiranja koji ima prvenstveno manifestacioni karakter , učenici srednjih škola su imali priliku, bez obzira na školu koju su izabrali, razgovarati o poslovima koji maju perspektivu . U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su imali šta ćuti i saznati, posebno kada je u pitanju budućnost u oblasti poljoprivrede koja posljednjih godina intenzivno mijenja generalnu sliku djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona koji je slovio kao primarno industrijski, a sada se , kao lider u malinarstvu, peradarstvu i gljivarstvu sve više ističe kao poljoprivredni.

Image
Kontakt forma