Ministar Šimunović uručio certifikate koordinatorima za procjenu, praćenje i upućivanje djece s poteškoćama ili invaliditetom

Ministar Šimunović uručio certifikate koordinatorima za procjenu, praćenje i upućivanje djece s poteškoćama ili invaliditetom

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona organizirala je u Zenici sastanak s koordinatorima za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama ili invaliditetom sa područja ovog kantona, na temu primjene Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF).

Sastanak je organiziran u saradnji s UNICEF-om, a pod stručnim vođstvom prof.reh. Darka Kobetića, kako bi se u praksi pripremili za primjenu navedene međunarodne klasifikacije.

Direktor Centra Ernad Metaj rekao je da su u proteklom periodu realizovane edukacije koordinatora i stručnog tijela, a cilj novog sastanka je i da se pripreme planovi saradnje i obnove stečena znanja.

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović ovom prilikom je uručio certifikate koordinatorima za procjenu, praćenje i upućivanje djece s poteškoćama ili invaliditetom te članovima stručnog tijela.

Naglasio je da je Zeničko-dobojski kanton jedan od tri u Federaciji BiH koji su pokrenuli reformske procese kada je u pitanju provedba otkrivanja, procjene, praćenja i upućivanja djece u riziku, djece sa teškoćama i invaliditetom u skladu sa međunarodnom klasifikacijom.

Naveo je da su stvorene sve potrebne pretpostavke za implementaciju ovog procesa, uključujući izmjene zakona, donošenje Pravilnika o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku i djece sa teškoćama i invaliditetom, zatim potpisivanje Protokola o postupanju i saradnji u procesu procjene i upućivanja djece sa teškoćama i invalidtetom, osiguranje budžetskih sredstava, zapošljavanje stručnog tima, kao i edukaciju koordinatora i članova stručnog tijela.  

- Ovaj proces ne može se provesti bez korištenja adekvatnih instrumenata, bez profesionalne edukacije i multidisciplinarnog pristupa, što potvrđuje činjenica da je prvi put u ovim procesima, zajedno sa nama uključeno Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport. S obzirom na značaj cjelokupnog projekta za svu djecu na području ZDK, potreban je nastavak društvene akcije kao i kolektivna odgovornost društva da se naprave promjene u okruženju, kako bi sve osobe mogle u punoj mjeri sudjelovati u svim područjima života - rekao je ministar Šimunović.

Pozvao je sve aktere u ovom procesu da daju svoj doprinos i pruže potrebnu podršku u radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama.

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma