NOVA UPRAVA ŠPD ZDK PODUZIMA INTENZIVNE I OPSEŽNE RADNJE NA STABILIZACIJI PREDUZEĆA I POVEĆANJU PROIZVODNJE

NOVA UPRAVA ŠPD ZDK PODUZIMA INTENZIVNE I OPSEŽNE RADNJE NA STABILIZACIJI PREDUZEĆA I POVEĆANJU PROIZVODNJE

Nakon sveobuhvatne analize poslovanja, koja govori da je prethodna Uprava preduzeća dovela u pitanje opstanak preduzeća i egzistenciju više od 800 radnika, a s ciljem informisanja javnosti o stanju u ovom javnom preduzeću, novoimenovana Uprava društva upućuje:

S A O P Š T E NJ E   Z A   J A V N O S T

JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, proteklih godina je ostvarivalo pozitivan poslovno- finansijski rezultat koji se ogledao kroz realizaciju prihoda većih od sveukupnih rashoda poslovanja, što je rezultiralo da preduzeće bude perspektivan i dobro pozicioniran privredni subjekt u oblasti šumarstva i drvne industrije.
Snagom usvojenih vrijednosnih načela, domaćinskim odnosom Uprave preduzeća proteklih godina i entuzijazmom zaposlenih radnika, preduzeće se svrstalo u respektabilnu kompaniju, koja je smjelo, pouzdano i odgovorno planirala i ostvarivala zacrtane ciljeve poslovanja. 
Strateški ciljevi preduzeća bili su definisani sveobuhvatnim analizama koje su predstavljale ključni element strateškog planiranja, što je doprinijelo da dobit preduzeća, prethodnih godina iznosi i po nekoliko miliona KM. 
Međutim, formiranjem nove skupštinske većine u Zeničko-dobojskom kantonu, te imenovanjem nove Uprave preduzeća u proljeće 2023. godine, desio se nezapamćen pad poslovnih aktivnosti i totalni preokret u cjelokupnom poslovanju, a to se odrazilo na katastrofalan poslovno-finansijski rezultat.  
Pomenuta Uprava je u proljeće 2023. godine na računu preduzeća imala na raspolaganju sredstva u iznosu dvije bruto plate, cca 3,6 miliona KM.
Pogrešna poslovna politika bivše Uprave preduzeća, koja se između ostalog ogledala u neblagovremenom planiranju, lošem kadroviranju, smanjenoj proizvodnji i, u velikoj mjeri, bespotrebnom zapošljavanju neproizvodnih radnika, za posljedicu će imati negativan finansijski rezultat poslovanja za 2023. godinu a konkretni podaci će biti poznati nakon usvajanja završnog računa. 
Nedomaćinski odnos prema preduzeću, doveo je i do povećanja obaveza preduzeća prema dobavljačima i kooperantima sa 1 milion KM na cca 3 miliona KM i neplaćanja naknade za šume više od pola godine. Osim toga, posljednju platu, bivša Uprava preduzeća je isplatila iz avansa kupaca, bez plaćanja poreza i doprinosa na istu. 
Nova Uprava preduzeća, imenovana u januaru ove godine, zatekla je katastrofalno stanje a odmah nakon njenog imenovanja, uslijedile su blokade isporuke goriva s obzirom na zatečeni dug prema dobavljaču goriva veći od 300.000,00 KM kao i blokade isporuke drugih repromaterijala potrebnih za normalno funkcionisanje preduzeća. 
Također, u spornom periodu su uložena i prevelika sredstva za usluge rada građevinske mehanizacije kooperanata, koje firma u ovom trenutku ne može servisirati. 
U vezi sa gore navedenim, preduzeće se suočava i sa nekoliko opomena pred tužbe od dobavljača i kooperanata zbog dugovanja bivše Uprave koji, kako je navedeno, iznose cca 3 miliona KM. 
Nemar, loše planiranje te neblagovremeno izvršavanje zadataka, doveli su i do toga da šumskoprivredna osnova za Šumskoprivredno područje "Kakanjsko" nije na vrijeme završena, što je u potpunosti onemogućilo rad poslovne jedinice "Šumarija Kakanj". Proizvodne aktivnosti su u ovoj poslovnoj jedinici obustavljene od 01.01.2024. godine, a većina radnika je neraspoređena. 
Tešku finansijsku situaciju u preduzeću, dodatno će otežati i povećanje plaća za 13 % u tekućoj godini, po važećem Kolektivnom ugovoru, a zbog navedenog, bit će upitna i njena redovna isplata.  
Sumirajući sveukupno stanje koje je bivša Uprava preduzeća ostavila, može se, s pravom reći da je dovedena u pitanje egzistencija više od 800 radnika ali i kontinuitet u poslovanju preduzeća. 
Dolaskom nove Uprave preduzeća, napravljen je presjek zatečenog stanja a poduzimaju se intenzivne i opsežne radnje kako bi se prilike u preduzeću stabilizovale i povećala proizvodnja šumskih drvnih sortimenata.       

UPRAVA PREDUZEĆA

Image
Kontakt forma