Printaj ovu stranu

U ORGANIZACIJI STRUČNE SLUŽBE ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ODRŽAN 6. TEHNIČKI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA PROJEKTA GRASPINNO

09 Apr 2019
947 puta
 

Projekt GRASPINNO (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi energijske obnove javnih objekata) je projekt koji je finansiran iz programa INTERREG Mediteran 2014-2020. Projekt pripada Prioritetnoj osi 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta. Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište „zelene“ energije.

Vodeći partner u navedenom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 12 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine, a jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

U sklopu realizacije redovnih projektnih aktivnosti, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je bila domaćin 6. tehničkog sastanka projektnih partnera GRASPINNO, koji je organizovan u Bosni i Hercegovini dana 04. i 05. aprila 2019. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici 11 projektnih partnera, a isti je organizovan sa ciljem prezentacije, pregleda i nadzora napretka u provođenju projektnih aktivnosti, planiranja budućih koraka i razmatranja problema sa kojima se partneri eventualno suočavaju. Dogovoreni su daljnji koraci u realizaciji budućih projektnih aktivnosti, kao i obaveze i zadaci koje svaki projektni partner treba da realizuje do kraja projekta. Projekat se nakon 36 mjeseci implementacije završava u oktobru 2019. godine.

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Ovaj projekt sufinansira Evropska unija, Instrument za predpristupnu pomoć (IPA)