Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

DIGI-INCLUSION sastanak savjetodavnog odbora

DIGI-INCLUSION sastanak savjetodavnog odbora

Savjetodavni odbor projekta DIGI-INCLUSION predstavlja stručnu grupu sastavljenu od koordinatora URBACT lokalnih grupa (ULG) svakog od projektnih partnera. Odbor je odgovoran za koordinaciju rada ULG na lokalnom nivou te transfer znanja unutar mreže i to u oba smjera, sa lokalnog na transnacionalni nivo i obratno.

Posljednji sastanak Savjetodavnog odbora, na kojem su prisustvovali ULG koordinatori svih projektnih partnera održan je 14.03.2024. godine, u online formatu.

Sastanak je organizovan sa ciljem uvida u kontinuitet održavanja i kvalitet sadržaja sastanaka ULG. Članovi Odbora su predstavili načine na koje se znanje sa transnacionalnih sastanaka prenosi na lokalni nivo ostalim članovima ULG i lokalnim interesnim grupama. U skladu sa realizacijom aktuelnih projektnih aktivnosti, odnosno pripreme prvih dijelova Integrisanog akcionog plana, članovi Odbora su prezentirali nacrt vizije i specifičnih ciljeva iz svojih planova.

Dodatne informacije o programu URBACT se mogu pronaći na: www.urbact.eu

Image
Kontakt forma