Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

Uspješno realizovan prvi sastanak projektnih partnera u okviru projekta LOGREENER

Uspješno realizovan prvi sastanak projektnih partnera u okviru projekta LOGREENER

Projekat LOGREENER predstavlja inovativnu inicijativu usmjerenu na provođenje lokalne tranzicije prema zelenoj energiji, odobren u okviru Interreg Euro-MED 2021-2027 programa. Projekat ima za cilj pružiti podršku lokalnim i regionalnim zajednicama u implementaciji energetskih planova koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i poticanju održivog razvoja, a sastoji se od tri radna paketa koja su usmjerena na pružanje podrške kod planiranja i provođenja energetskih planova, primjene integralnih alata za održive tranzicije na lokalnom i regionalnom nivou te jačanje uticaja zajedničkih prenosivih rješenja u saradnji sa relevantnim stakeholderima. Implementacija projekta je započela u januaru 2024. godine, a predviđen rok za realizaciju je 27 mjeseci.

Projektni partneri su u periodu od 06.03. do 07.03.2024. godine boravili u Valensiji, Španija, gdje je održan prvi sastanak na projektu LOGREENER. Domaćin sastanka je bila Federacija valencijskih općina i provincija – FVMP koja je ujedno i vodeći partner projekta.

Inicijalno su predstavljeni učesnici projekta, održane su prezentacije o projektu, njegovim ciljevima i aktivnostima. Svaki radni paket je detaljno predstavljen, a partneri su aktivno učestvovali u razmjeni mišljenja i znanja iz oblasti energetske tranzicije.

Istaknuti su ključni elementi projekta, naglašena je  važnost saradnje među partnerima, kao i poštivanja procedura i zadatih rokova. Posebna pažnja je posvećena ključnim komunikacijskim kanalima i strategijama.

Sastanak je obilježio uspješnu suradnju među partnerima, na kojem su predstavljeni budući koraci i smjernice za realizaciju projekta, te se očekuje da će projekt LOGREENER doprinijeti efikasnom održivom razvoju i zaštiti okoliša na lokalnom i regionalnom nivou.

Image
Kontakt forma