Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

URBACT mreža GenProcure na Procura+ konferenciji

URBACT mreža GenProcure na Procura+ konferenciji

Vodeći partner Općina Vila Nova de Famalicão će predstaviti projekat GenProcure na Procura+ konferenciji koja će se održati 13. i 14. marta 2024. godine. u Lisabonu (Portugal). Ovaj događaj, koji organizuje ICLEI Europe u partnerstvu sa Općinom Lisabon, nastoji da istakne dobre prakse i pristupe za strateške nabavke u različitim tematskim oblastima i ključnim sektorima proizvoda i usluga, uključujući bioraznolikost, građevinarstvo, energetiku, hranu i ugostiteljstvo, ICT, mobilnost i tekstil.

Mreža GenProcure će biti dio panela "Revolucionarni pristupi i studije slučaja", pod temom "Upotreba javnih nabavki za rješavanje nejednakosti". Mrežu GenProcure će predstaviti vodeći ekspert mreže, Matthew Baqueriza-Jackson i specijalista za javne nabavke iz općine Vila Nova de Famalicão, Sara Barroso. Prisustvom ovom događaju, GenProcure mreža namjerava publicirati tematski fokus Mreže, diseminirati URBACT metodu i detaljno objasniti kako drugi gradovi mogu uključiti kriterije rodne ravnopravnosti u javne nabavke. Cilj mreže je da podstakne razmišljanje o javnim nabavkama, naglašavajući njihovu važnu težinu u obimu nabavki javnog subjekta i socijalnu funkciju koja je uvijek prisutna u upravljanju javnim novcem.

Informacije o konferenciji možete naći na ovom linku: URBACT GenProcure at the Procura+ conference | urbact.eu

Image
Kontakt forma