Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

Drugi sastanak Urbact lokalne grupe projekta DIGI-INCLUSION

Drugi sastanak Urbact lokalne grupe projekta DIGI-INCLUSION

Urbact lokalna grupa (ULG) predstavlja jedan od instrumenata koji se, sa ciljem boljeg djelovanja, povezivanja i saradnje na lokalnom području, redovno formira u projektima URBACT programa. Ista je u početnoj fazi implementacije projekta DIGI-INCLUSION formirana za područje Zeničko-dobojskog kantona i čine je relevantna lica iz područja javnog, nevladinog, poslovnog i sektora obrazovanja. Članovi grupe će na osnovu svojih konkretnih iskustava, veza i saznanja sa terena, raditi na unapređenju digitalne inkluzije specifičnih kategorija te zajednički doprinijeti definisanju problema, vizije, metoda, konkretnih budućih aktivnosti kao i izradi Akcionog plana za opće poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Drugi sastanak ULG održan je 17. januara 2024. godine u prostorijama Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona u kombinovanom formatu (uživo i online). Članovi ULG su upoznati sa URBACT programom i ciljevima projekta DIGI-INCLUSION, detaljno je razjašnjena svrha ULG, uloga i očekivanja od njenih članova, izvršena je okvirna selekcija lokalnih grupa i kategorija sa kojima će se prvenstveno raditi te je napravljenja procjena motivacije, posvećenosti i spremnosti za buduće djelovanje.

Dodatne informacije o programu URBACT se mogu pronaći na: www.urbact.eu

  • Galerija slika:
Image
Kontakt forma