Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

Uspješno realizovan prvi online transnacionalni sastanak projekta GENPROCURE-Rodna inkluzija u javnim nabavkama

Uspješno realizovan prvi online transnacionalni sastanak projekta GENPROCURE-Rodna inkluzija u javnim nabavkama

URBACT IV je inicijativa Evropske unije usmjerena na promociju održivog urbanog razvoja i razmjenu najboljih praksi među evropskim gradovima i regijama unutar tematskih mreža. Mreža projekta "GenProcure" koji se finansira iz programa URBACT IV, a u kojem je Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte jedan od projektnih partnera, fokusira se na rješavanje problema rodne neravnopravnosti u procesima javnih nabavki u zemljama obuhvaćenim projektom. Cilj je unaprijediti rodnu inkluziju omogućavanjem pristupa svim članovima društva i smanjenjem rodne nejednakosti, kako bi se kreiralo pravednije i inkluzivnije društvo.

GenProcure je jedna od trideset mreža za planiranje aktivnosti (APN) finansiranih kroz program URBACT IV. Djelujući između juna 2023. i decembra 2025. godine, te kroz niz transnacionalnih i lokalnih razmjena učenja i znanja, GenProcure će nastojati podržati devet partnera za izradu integriranih akcionih planova (IAP) oko teme rodno osjetljive javne nabavke.

Dana 7. februara 2024. godine održan je prvi online transnacionalni sastanak projekta GenProcure. Okvirna tema ovog tzv. Masterclass sastanka je bila vezana za analizu potrošnje sa ključnim pitanjem „Šta je analiza potrošnje?“. Na online masterclass-u vodeći ekspert je zajedno sa projektnim partnerima detaljnije raspravljao i dao primjere o tome kako GenProcure partneri mogu provesti analizu potrošnje. Također su tri projektna partnera, i to Famalicão, Koszalin i Umeå, prezentirali svoja iskustva i istražili kako bi drugi projektni partneri mogli provesti analizu potrošnje.

Kao dio aktivacijske faze Mreže, partneri GenProcure-a zajedno s vodećim stručnjakom izradili su Metodologiju aktivnosti na transnacionalnom nivou koja obuhvata sastanke uživo i online ekspertske obuke, a sve je usmjereno na elemenat učenja o rodno osjetljivoj javnoj nabavci.

Budući da je projekat GenProcure fokusiran na rješavanje nejednakosti, a posebno rodne nejednakosti, cilj je da se procesi i prakse nabavke prilagode za postizanje širih rezultata. URBACT-ov rad oko strateške nabavke uokviren je „Ciklusom nabavke“. Ovaj Ciklus uključuje šest međusobno povezanih faza aktivnosti koje gradovima i regijama omogućuju korištenje nabavke kao poluge za postizanje širih lokalnih, regionalnih, ekonomskih, društvenih, ekoloških i rodnih rezultata. Šest faza aktivnosti nastoji osigurati da se strateški rezultati razmatraju u svakoj od faza nabavke, bilo da se radi o dizajnu roba, usluga i radova, i to u pitanjima koja se postavljaju potencijalnim dobavljačima u vezi sa širim rezultatima ili praćenju isporuku tih rezultata od strane uspješnog dobavljača.

Dodatne informacije o mreži GenProcure dostupne su na: https://urbact.eu/networks/genprocure.

 

  • Galerija slika:
Image
Kontakt forma