Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

Prvi sastanak partnera u projektu ReInd-BBG

Prvi sastanak partnera u projektu ReInd-BBG

Projektni partneri su u periodu od 6.2.-7.2.2024. godine boravili u Ljubljani gde je održan njihov prvi sastanak na projektu Reindustrijalizacija po principu „braunfild je bolji od grinfilda“ (ReInd–BBG). Domaćin sastanka je bila Privredna komora Slovenije koja je ujedno i nosilac pomenutog projekta, dok je Regionalna razvojna agencija Bačka zadužena za promociju projekta (komunikacije), kao i za diseminaciju rezultata i saznanja u okviru istog.

Sastanak je bio prilika da se projektni partneri međusobno bolje upoznaju, razmjene mišljenja i znanja iz oblasti reindustrijalizacije putem braunfilda (što predstavlja i fokus pomenutog projekta) kao i da se što bolje pripreme i isplaniraju predstojeće aktivnosti na projektu. Implementacija projekta je započela u januaru 2024. godine, a predviđen rok realizacije je 30 mjeseci.

Tokom sastanka naglašena je važnost saradnje između javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva u procesu obnove braunfilda, kao i potreba za inkluzivnim i participativnim pristupom u planiranju i implementaciji projekata revitalizacije. Istaknuto je da je komunikacija ključna za uspjeh projekta, kao i kontinuirano praćenje i evaluacija rezultata.

U sklopu sastanka upriličena je i posjeta prvoj pilot braunfild lokaciji u Hrastniku – infrastrukturni objekti bivše rudarske kompanije Trbolje-Hrastnik.

Dodatne informacije o održanom sastanku, kao i posjeti pilot lokaciji, možete pronaći na LinkedIn i Facebook stranicama projektnog partnera zaduženog za komunikaciju u projektu.

  • Galerija slika:
Image
Kontakt forma