Printaj ovu stranu

Odobren projekat TalentMagnet iz Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 (DTP)

04 Avg 2020
1003 puta

Dunavski transnacionalni program (DTP) je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje (ETS), kao jedan od ciljeva kohezione politike Evropske unije i pruža okvir za implementaciju zajedničkih akcija i razmjenu politika između državnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica. DTP promoviše ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u dunavskoj regiji kroz politiku integracije u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate. U programu učestvuje ukupno 14 zemalja (9 članica EU, 3 IPA zemlje i dvije ENI partnerske države).

Treći poziv za projektne prijedloge u okviru Dunavskog transnacionalnog programa je bio otvoren od 28.01.2019. do 25.11.2019. godine. U DTP programu projektni prijedlozi se dostavljaju u dva koraka (podnošenje pisama namjere i punih aplikacijskih formi). U prvom koraku podneseno je 276 pisama namjere. Nakon provedene procedure ocjenjivanja u prvom koraku i poziva za dostavu punih aplikacionih formi, Monitoring komitet Programa je u drugi krug, odnosno za finalnu ocjenu i izbor na nivou Programa odobrio 61 projekata za koje je podnesena aplikacijska forma u drugom koraku za Treći poziv.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom „Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region“ – „TalentMagnet“ (“Poboljšani institucionalni kapaciteti i novo upravljanje na višem nivou za privlačenje i zadržavanje talenata u Dunavskom području”) u okviru Trećeg poziva za projektne prijedloge Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 (DTP): Prioritetna osa 4 - Dobro upravljanje Dunavskom regijom, Specifični cilj 4.1 – Povećanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Vodeći partner u ovom projektu je Naučno – istraživački centar Bistra Ptuj, Slovenija. U projektu je uključeno ukupno 18 partnera sa područja Austrije, Srbije, Bugarske, Ukrajine, Hrvatske, Njemačke, Češke Republike, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Slovačke i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekat „TalentMagnet“ ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta i uspostavljanje novih nivoa upravljanja u dunavskom području, radi rješavanja problema emigracija talentovanih mladih ljudi. Projekat je usmjeren na rješavanje glavnih društvenih izazova (demografskih i tržišta rada), uzrokovanim iseljavanjem visokoobrazovanih mladih ljudi prvenstveno iz manjih sredina (odliv mozgova). Projekat će poboljšati postojeće institucionalne kapacitete, izraditi 13 strategija i pilot aktivnosti, kao i prijedloge politika za uspostavljanje novih modela upravljanja.

TalentMagnet projekat se sufinansira iz sredstava Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).

Facebook stranica:               https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Web stranica projekta:        https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet