PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA-INFORMACIJA

11 Feb 2015
7747 puta

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14 i 13/14) propisano je da kantoni donose svoj program javih investicija (PJI) te je definisan kalendar prema kojem se priprema i donosi Program javnih investicija FBiH.

PJI kantona uključuje podatke o investicijskim programima ili projektima čiji su nosioci kantonalni organi uprave, upravne organizacije odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) kao i javna preduzeća (kantonalnog, gradskog i općinskog nivoa).

Stupanjem na snagu Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine FBiH“, broj 106/14) utvrđen je način pripreme programa javnih investicija (nosioci aktivnosti, kalendar, pristup sistemu PIMIS, procedura za pripremu PJI, IP obrazac i unos podataka, uslovi za kandidovanje projekata) kao i način implementacije projekata i obaveza izvještavanja.

S obzirom na širinu područja, broj učesnika i različitost nivoa sa kojih se prikupljaju podaci te u cilju uspješnije izrade programa javnih investicija, pozivamo sve aktere u dostavi podataka kao i nosioce aktivnosti njegove izrade da se upoznaju sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija. Obrazac za ocjenu prijedloga projekta i IP obrazac možete preuzeti u word-u. Navedeni dokumenti su u prilogu.

Dodatne informacije o upravljanju javnim investicijama i programu javnih investicija se mogu naći na internet stranici Federalnog ministarstva finansija. www.fmf.gov.ba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma